Теория на промяната, Наръчник за общности

Наръчникът „Теория на промяната за общности” ще преведе общностите и техните климатични шампиони през поредица от специфични стъпки за справяне с изменението на климата и опазване на биоразнообразието. Ще им подскаже как да определят дългосрочни цели, да идентифицират измерими показатели за успех и след това да се върнат обратно, за да формулират действия и „мини-стъпки“, които трябва да се предприемат за постигането на тези цели.

Базиран на рамката на „Теорията на промяната”, този резултат от проект „Климатични шампиони”ще катализира значими промени чрез процес на обучение, насочен към общността с фокус върху това как да живеем устойчиво, като вземем предвид местната екологична и културна уникалност.

Общностите се задъхват от проблеми, свързани с климатичните промени и каквото и да правят то остава капка в морето в борбата с изменението на климата. Наръчникът „Теория на промяната” ще позволи на доброволците от общността в началото да определят дългосрочната цел и визията („промяната, която искаме да се случи“) и да тръгнат по обратен ред да определят всяка стъпка по пътя към постигане на желаната промяна. Много дейности се провалят, защото са изградени върху добри намерения, но са зле дефинирани или зле планирани, за да осъществят реална промяна. Предприемането на малки стъпки и извършването на малки постепенни промени в дългосрочен план може да постигне най-голямо въздействие.

Запознайте се с нашия наръчник по-долу:

ТЕОРИЯ НА ПРОМЯНАТА, НАРЪЧНИК

и

Приложенията към него:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Таблица за описание на заинтересованите страни

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ПРИМЕРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – ЛОГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ТЕОРИЯ НА ПРОМЯНАТА

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080