ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯТА

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Г-жа Вихра Андонова, ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-жа Диана Терзиева

Г-жа Стефка Приставова

 

СЪВЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Г-н Божил Добрев Добрев, представител на Научно – изследователския сектор към Софийски университет, Директор

Г-жа Мария Михайлова Башева

Г-жа Ралица Генкова Манолова – „Областна администрация – Габрово“

Г-жа Михаела Тихомирова Стоянова – „Областна администрация – Габрово“

Г-н Антон Христов Станчев, представител на Министерство на околната среда и водите, Дирекция на Национален парк „Централен Балкан, н-к отдел Мониторинг и опазване на ресурсите

Г-жа Моника Стоянова Христова, представител на Минно-геоложки университет „св. Иван Рилски”

Г-жа Доц. д-р Величка Кирилова Ангелова, представител на Минно-геоложки университет „св. Иван Рилски”, Катедра „Автоматизация на минното производство”

Г-жа Гергана Петрова Генчева, представител на Фондация ТАЙМ – Екопроекти, Изпълнителен директор

Г-жа Райна Иванова Карчева

Г-н Стелиян Славков Димитров, представител на Софийски университет

 

УЧРЕДИТЕЛИ

  1. Минно-геоложки университет „св. Иван Рилски”
  2. Бизнес център Нови Пазар
  3. Велеслава Петрова Цакова
  4. Владимир Томов Томов
  5. Жулиета Делчева Хубенова
  6. Златина Димитрова Михайлова – Карова
  7. Николаос Петропулос, роден в гр. Патра, Гърция
  8. Райна Иванова Карчева
Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080