Полезни връзки

Образователен център на ManagEnergy

Магията на енергията (за деца от 7 до 11 години) – на български
Енергията е вашето бъдеще (за деца от 12 до 16 години) – на български
Climate Change: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (IPCC), March 31, 2014 – видео на английски
Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change(IPCC), June 10, 2014 – видео на английски
This short film from the United Nation’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) looks at a range of issues and solutions to lessen, or mitigate, the effects of climate change.
Climate Change Channel

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080