ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ ПОДДРЪЖНИЦИ НА КАУЗАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,

Екипът на Фондация „Евро-перспективи” има удоволствието да Ви покани на 11-ти май 2023 г. в Гранд хотел „Астория”, бул. „Ген. Тотлебен“ 8, 1606 София на среща-дискусия на тема „Чист въздух и умно управление на отпадъците за борба с климатичните промени.

Събитието се провежда в рамките на проект Climate Champions, който се реализира с подкрепата на ЕС, програма Еразмус+. Повече информация за проекта може да намерите на www.climatechampions.how.

Проект „Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени” (Climate Champions) предоставя на общностите, ангажирани с темата за защита на биоразнообразието на местно и национално ниво, средства и инструменти, чрез които да се образоват и изграждат като шампиони в борбата с климатичните промени. По този начин те допринасят за постигане на 6 от общо 17 цели за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.

Очакваме Ви!

С уважение,

Вихра Андонова,

координатор на проекта за България

Председател на УС на Фондация „Евро-перспективи”

е-mail: andonova.vihra@gmail.com

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080