Покана за семинар – дискусия на тема: „Иновации в хранителната верига в България – предизвикателства и решения“

Фондация Евро-перспективи, София и Университет по хранителни технологии, Пловдив организират семинар – дискусия на тема: „Иновации в хранителната верига в България – предизвикателства и решения“ на 12.11.2019 г. в рамките на проект Food Chains 4 Europe, финансиран по програма на ЕС ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 -2020. Семинарът ще обобщи резултатите от изпълнението на проекта през последните две години.

В семинара ще участват представители на бизнеса, научни и браншови организации и държавни институции, за да разгледат предизвикателствата пред създаването на регионална политика, която подкрепя устойчива хранителна верига. Програмата включва основни презентации и интерактивни панели с акцент върху три въпроса:

  • Предизвикателства, бариери и нужди за въвеждане на иновации в секторите от хранителната верига
  • Взаимодействие между наука и бизнес, развитие и поддържане на иновационната инфраструктура
  • Интернет на нещата, приложение в хранителната верига

Време и място на провеждане на семинара: от 09:30 до 13:00 ч., УХТ – Пловдив, блок 3,. зала 222.

Програма на семинар 12.11.2019 г

Тема: „Иновации в хранителната верига в България – предизвикателства и решения“

09:15 Регистрация
09:30 Откриване
Представители на Министерство на икономиката и на ИАНМСП от района на Пловдив
09:45 – 10:00

Предизвикателства, бариери и нужди за въвеждане на иновации в секторите от хранителната верига

Лектор

Вихра Андонова – политики за иновации в хранителната верига

10:00 – 10:30 Паралелни дискусионни панели – 1

Иновативна активност на компаниите от хранителната верига – примери от практиката Производство на храни, свързване на производителите с потребителите
10:30 – 10:50 Представяне на резултатите от дискусиите
11:00 – 11:15

Взаимодействие между наука и бизнес, развитие и поддържане на иновационната инфраструктура

Лектор: д-р Стоилко Апостолов

11:15 – 11:45 Паралелни дискусионни панели – 2

Подкрепа на компаниите от хранителната верига

Грантови схеми; Иновационна инфраструктура; Обществени поръчки; Обучение

Създаване на регионални партньорства

Управление на политики;

Междусекторно сътрудничество

11:45 – 12:00 Представяне на резултатите от дискусиите
12:00 – 12:20

Интернет на нещата, приложение в хранителната верига

Лектор: доц. Боян Жеков

12:30 – 13:00 Обобщение и заключение
13:00 – 14:00 Обяд

 Регистрирай се от тук:

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080