Общностите – пресечна точка на два проекта

Нa 23-ти и 24-ти юни ще се проведе среща на партньорите по проект „Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени„ (ClimateChampions). Те са от Ирландия, Португалия, Северна Ирландия и Гърция. Срещата ще се проведе в София, в хотел „Хемус”, на която ще бъде обсъден напредъкът по проекта и очакваните резултати от него.


Фондация „Евро-перспективи” е партньор в проекта от българска страна.


Ден по-рано – на 22-ри юни и 23-ти, ще се даде начало на среща по проект „Подкрепа на проекти и инициативи, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности” (COALESCCE), в който Фондация „Евро-перспективи” също е партньор от българска страна. На срещата ще вземат участие партньорите от Великобритания, Германия, Испания, Италия, Унгария и Румъния, както и представители на неправителствени организации от България.


Представителите на двата проекта ще могат да се срещнат в рамките на двете събития и да споделят проблемите по темата за местните общности и тяхната роля при справянето с климатичната криза, което, всъщност, е пресечната точка между тях.


От изключителна важност за успешното реализиране и на двата проекта и по-точно в борбата с климатичните промени, е необходимо създаването на Шампиони по климата от всички възрасти, чрез предоствяне на инструменти за образование, обмен на добри практики и подкрепа в развитието на местни общности, ангажирани с темата за климатичните промени, включително и местни енергийни общности.

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080