Общностите в действие – сборник с добри практики

Общностите навсякъде са уязвими от изменението на климата и загубата на биоразнообразие. И ако днешната младеж расте във време на осъзнаване на екологичните проблеми, то възрастните се чувстват безсилни да осъществят каквато и да е смислена промяна, поради самия мащаб от въздействието на изменението на климата върху околната среда и липсата на знания и умения откъде да започнат.


Сборникът съдържа 30 вдъхновяващи добри практики,събрани от партньорите по проекта, на ниво общност в цяла Европа. Устойчивостта не е крайна точка, нито има универсално решение, особено когато става въпрос за общности, тъй като всяка има своя собствена уникална екосистема и местни екологични и културни характеристики. Като Ви представяме тези казуси, ние предлагаме широк поглед върху общностите в действие и опит от първа ръка. Разделихме 30-те добри практики в 5 категории.


За всяка добра практика, която сме събрали, представяме някои от основните факти, свързани с подробната информация за инициативите, доказателствата за успех, споделянето и ученето, възможността за трансфер на инициативите, участниците и данните за контакт на отговорните лица.


Правейки това, ние искаме да вдъхновим хората да приложат наученото от опита на другите в техните общности или да подобрят вече съществуващи инициативи.


Изтегли сборника от тук

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080