Модул 6: Достъп до финансиране за предприемачи, нови и преминали през неуспех

Ресурси

Казус:

  1. Supporting SMEs campaign

Статия:

  1. Crowdfunding in Ireland – a guide

Упражнение:

  1. Cashflow – Template_bg.xlsx

Учебно помагало:

  1. Изтеглете учебното помагало
Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080