Модул 3: Бизнес планиране от погледа на ретроспекцията

 

Ресурси

Видео материали:

  1. The 3 Most Important Things Investors Look For in a Winning Business Plan
  2. Restart Entrepreneurs – Dan O’Connor, Ireland
  3. Sandra Walsh Canopi Sleeves On Dragons Den 2016

Учебно помагало:

  1. Изтеглете учебното помагало
Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080