Restart

Модул 1: Защо да започнеш отново?

Модул 2: Преодолейте страховете и Оценете потенциала си

Модул 3: Бизнес планиране от погледа на ретроспекцията

Модул 4: Как виждате успеха?

Модул 5: Практики за създаване на различен бизнес

Модул 6: Достъп до финансиране за предприемачи, нови и преминали през неуспех

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080