Nourish

Модул 2: Достъпни и здравословни храни

Модул 3: Етични източници и еко храна

Модул 4: Как да направим „ефективен и зелен“ бизнеса с храни

Модул 5: Здравословна храна – маркетинг за въздействие

Модул 7: Парадоксът хранителни отпадъци – стратегии за институциите

Модул 6: Дистрибуционни канали за здравословна храна

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080