Обучителни модули

RESTART ENTERPRENEURSHIP/„ВТОРИ ШАНС” ПРЕДПРИЕМАЧИ е финансиран по програма Erasmus + на ЕС. Проектът е в отговор на инициативата на ЕС, наречена “Small Business Act” (SBA) и по-конкретно в реализиране на една от политиките, включени в него – възможност („втори шанс”) за предприемачи, изпаднали в затруднение да приключат стария и да започнат нов бизнес.

Модули


Проект Nourish е насочен към създаване на регионални партньорства насочени към популяризиране здравословния начин на хранене и производството на здравословни хранителни продукти. В рамките на проекта ще се проведе квалификация на служители във фирми от сферата на хранителния сектор с цел подобряване на техните умения по отношение производството на хранителни продукти.

Модули


Проект „Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени” (Climate Champions) предоставя на общностите, ангажирани с темата за защита на биоразнообразието на местно и национално ниво, средства и инструменти, чрез които да се образоват и изграждат като шампиони в борбата с климатичните промени. По този начин те допринасят за постигане на 6 от общо 17 цели за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.

Модули

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080