Международна конференция Управление на иновационни политики и стратегии

Фондация Европерспективи е партньор в провеждането на конференция „Индустрия и иновации 2013“, която ще се проведе в Новотел София на 28.11.2013 г..  Основният фокус на форума е  Управление на иновационни политики и стратегии и ще акцентира върху иновативните проекти в България в различни сфери, както и върху икономическите перспективи и реалности от ново поколение.

Участници са представители на правителството, бизнеса и финансовия сектор. Те ще бъдат запознати с  политиката и добрите практики за развитие и подпомагане на иновационната дейност. Ще се представят конкретни подходи и инструменти за подобряване на конкурентоспособността на българските фирми (предимно МСП) чрез управление на иновациите, както и казуси от Европа и Северна Америка. Събитието ще разшири рамката за справяне с икономическите предизвикателства и дискутира възможностите да се изгради нова среда за развитие на бизнеса.

Тя е добра платформа за дискусия между бизнеса и правителството в областта на иновативните технологии, с конкретни инициативи в областта на устойчиво развитие на бизнеса. Участниците ще се запознаят с общата рамка за устойчиво развитие на бизнеса в България, с утвърдени международни практики в тази сфера, както и чисто практически ще се обсъждат с представители на правителството реални действия, подкрепа и стимулиране на инвестиции в иновации и нови производства.

Проект EVLIA ще бъде представен в панела  „Финансиране на иновации“ с тема – Оценката на интелектуалната собственост – инструмент при финансиране на иновации. Ще се представят накратко резултатите от изследването проведено в рамките на проект EVLIA на стандартите и методите, използвани в ЕС, САЩ и други страни за оценяване на интелектуална собственост/нематериални активи (ИС/НА) и публикации на EU Helpdesk  в тази област, както и  техническите аспекти за оценяване на ИС/НА.

Програмата на събитието е:

09:00 – 9:30                 Откриване
Анна Янева, Заместник-министър на икономиката и енергетиката
 Огнян Златев , Ръководител на Представителството на ЕК в България
09:30 – 10:15               Основни презентации
 Гуидо Барановски, изпълнителен директор на Технологичен център и парк Дортмунд: Иновационната система в Германия и опита на Дортмундски технологичен център и технологичен парк.
Магдалена Бурнат – Микош, Делойт, Полша : Проблеми и насоки за развитие на иновационната система в Полша
10:15 – 12:45               Дискусионен панел 1 „Иновационни политики и инструменти в ЕС и България“
12:45 – 13:45 Обедна почивка
13.45 – 15:45                Дискусионен панел 2 „Управление на иновациите в компаниите”
15:45 – 16:00 Кафе пауза
16:00 – 17:15               Дискусионен панел 3 “Финансиране на иновации”
17:15 – 17:30             Заключителни изказвания

 

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080