Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени, Climate Champions, финансиран по програма Еразъм+


Добре дошли в проект „Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени”.

„Загубата на биологичното разнообразие е тихият убиец. Различно е от климатичните промени, при които хората усещат влиянието ежедневно. При биологичното разнообразие не е толкова ясно, но с времето разбираш какво се е случило, но може би вече е твърде късно“, Кристиана Пашка-Палмър


Обща информация за проектаПроект „Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени” (Climate Champions) предоставя на общностите, ангажирани с темата за защита на биоразнообразието на местно и национално ниво, средства и инструменти, чрез които да се образоват и изграждат като шампиони в борбата с климатичните промени. По този начин те допринасят за постигане на 6 от общо 17 цели за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.


Чрез участието си в проекта, членовете на общностите и доброволците ще добият допълнителни знания и умения за реализиране на ефективни действия в борбата си срещу климатичните промени.


Основните резултати от проекта ще са


Резултат 1

обучителни модули, посветени на шестте Цели за Устойчиво Развитие на ООН.

Този резултат ще повиши знанията и уменията на общностите и ще им покаже възможностите и начините за постигане на устойчиво развитие, опазване на биоразнообразието и борба с промените в климата.
Резултат 2

ОБЩНОСТИТЕ В ДЕЙСТВИЕ

СБОРНИК С ДОБРИ ПРАКТИКИ


В сборника ще бъдат включени 30 добри практики, подбрани от партньорите по проекта от различни страни в Европа за опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени.
Резултат 3

ТЕОРИЯ НА ПРОМЯНАТА

Ще подготви участниците за осъществяване процеса на промяна в общността, чрез серия от специфични за изменението на климата и биоразнообразието стъпки, съгласно принципите на Теория на промяната.

Да поговорим за борбата с климатичните промени и намаляването на биоразнообразието!Общностите в действие – сборник с добри практикиТеория на промяната, Наръчник за общности


ПАРТНЬОРИ

За автора

ФОНДАЦИЯ “ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” е неправителствена организация с идеална цел, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза през 2008 г. Фондация „Евро – перспективи“ е регистрирана в обществена полза и събира дарения от физически и юридически лица.

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080