Текущи проекти

Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени, Climate Champions, финансиран по програма Еразъм+

Добре дошли в проект „Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени”. „Загубата на биологичното разнообразие е тихият убиец. Различно е от климатичните промени, при които хората усещат влиянието ежедневно. При биологичното разнообразие не е толкова ясно, но с времето разбираш какво се е случило, но може би вече е твърде късно“, Кристиана Пашка-Палмър Обща… разбери всичко

REDUCES – ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020

REDUCES – Преосмисляне на устойчивото развитие в европейските региони чрез използване на бизнес модели на кръговата икономика Сфера на дейност: Околна среда и ресурсна ефективност Партньори: Водещият партньор е Turku University of Applied Sciences в Турку, Финландия -регион Голям Манчестър, Oldham metropolitan Borough Council и Университет Manchester Metropolitan University; Великобритания, – Polytechnic University of Valencia и –Институт… разбери всичко

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА ПО-ДОБРА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

Финансиране: ОП „Добро управление”, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” Начало: 27.12.2018 г. Край: 27.10.2020 г. Общата цел на проекта е повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, свързани с дарителството. Специфичните цели на проекта са в съответствие и с трите… разбери всичко

COALESCCE

Проектът COALESCCE цели подкрепа чрез трансфер на политики на проекти, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности. Продължение Подкрепа на проекти и инициативи, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020 COALESCCE/ Подкрепа на проекти и инициативи, насочени към създаване… разбери всичко

FoodChains 4 EU

На 18-ти май 2017 г. се проведе първата среща на Управителния съвет по проект FoodChains4EU – „Укрепване на регионалните иновационни политики за изграждане на устойчиви хранителни вериги” в София, хотел Арена Ди Сердика. На срещата присъстваха всички партньори. Те представиха своите организации и очакванията, които имат от реализацията на проекта. Втората среща на Управителния съвет ще се проведе през месец ноември… разбери всичко

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080