Проекти

Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени, Climate Champions, финансиран по програма Еразъм+

Добре дошли в проект „Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени”. „Загубата на биологичното разнообразие е тихият убиец. Различно е от климатичните промени, при които хората усещат влиянието ежедневно. При биологичното разнообразие не е толкова ясно, но с времето разбираш какво се е случило, но може би вече е твърде късно“, Кристиана Пашка-Палмър Обща… разбери всичко

REDUCES – ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020

REDUCES – Преосмисляне на устойчивото развитие в европейските региони чрез използване на бизнес модели на кръговата икономика Сфера на дейност: Околна среда и ресурсна ефективност Партньори: Водещият партньор е Turku University of Applied Sciences в Турку, Финландия -регион Голям Манчестър, Oldham metropolitan Borough Council и Университет Manchester Metropolitan University; Великобритания, – Polytechnic University of Valencia и –Институт… разбери всичко

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА ПО-ДОБРА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

Финансиране: ОП „Добро управление”, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” Начало: 27.12.2018 г. Край: 27.10.2020 г. Общата цел на проекта е повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, свързани с дарителството. Специфичните цели на проекта са в съответствие и с трите… разбери всичко

COALESCCE

Проектът COALESCCE цели подкрепа чрез трансфер на политики на проекти, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности. Продължение Подкрепа на проекти и инициативи, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020 COALESCCE/ Подкрепа на проекти и инициативи, насочени към създаване… разбери всичко

FoodChains 4 EU

На 18-ти май 2017 г. се проведе първата среща на Управителния съвет по проект FoodChains4EU – „Укрепване на регионалните иновационни политики за изграждане на устойчиви хранителни вериги” в София, хотел Арена Ди Сердика. На срещата присъстваха всички партньори. Те представиха своите организации и очакванията, които имат от реализацията на проекта. Втората среща на Управителния съвет ще се проведе през месец ноември… разбери всичко

COALESCCE

COALESCCE Проектът COALESCCE цели подкрепа чрез трансфер на политики на проекти, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности. Постер на проекта

FoodChains 4 EU

FoodChains 4 EU Проектът е насочен към подобряване на регионалните политики и инициативи за създаване на иновативни хранителни вериги, които съответстват на бъдещите тенденции в сектора на производство, съхраняване и маркетинг на храни и на нарастващите изисквания на производители и потребители в ЕС. Кратка информация за проекта е представена в Приложение 2

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080