Новини

Международна конференция Управление на иновационни политики и стратегии

Фондация Европерспективи е партньор в провеждането на конференция „Индустрия и иновации 2013“, която ще се проведе в Новотел София на 28.11.2013 г..  Основният фокус на форума е  Управление на иновационни политики и стратегии и ще акцентира върху иновативните проекти в България в различни сфери, както и върху икономическите перспективи и реалности от ново поколение. Участници са представители… разбери всичко

е-портал за споделяне на добри практики в областта на електронното управление и здравеопазване

На следния уебсайт – http://www.epractice.eu  – има база данни на примери за добри практики в електронното здравеопазване и електронното правителство.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ IMMODI В БРЮКСЕЛ

“Обмен на опит в областта на електронното здравеопазване и електронното управление в планински и селски райони” 26 октомври 2011 Комитет на регионите, Брюксел Европейската Асоциация на избраните представители на планински региони организира на 26 октомври 2011г. в Комитета на регионите конференция за представяне на резултатите от капитализационния проект IMMODI по програма Interreg IVC. Партньорите по проекта и… разбери всичко

Заключителна конференция по проект IMMODI

Във френския град Оверн се проведе заключителната конференция по проект IMMODI, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ IVC. Проектът цели капитализиране на резултати и добри практики, разработени от партньорите в сферата на електронното управление и здравеопазване, които значително допринасят за развитието на планинските и селски региони. Избрани добри практики от партньорските региони бяха представени на различни технически и регионални… разбери всичко

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080