Новини

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ IMMODI В БРЮКСЕЛ

“Обмен на опит в областта на електронното здравеопазване и електронното управление в планински и селски райони” 26 октомври 2011 Комитет на регионите, Брюксел Европейската Асоциация на избраните представители на планински региони организира на 26 октомври 2011г. в Комитета на регионите конференция за представяне на резултатите от капитализационния проект IMMODI по програма Interreg IVC. Партньорите по проекта и… разбери всичко

Заключителна конференция по проект IMMODI

Във френския град Оверн се проведе заключителната конференция по проект IMMODI, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ IVC. Проектът цели капитализиране на резултати и добри практики, разработени от партньорите в сферата на електронното управление и здравеопазване, които значително допринасят за развитието на планинските и селски региони. Избрани добри практики от партньорските региони бяха представени на различни технически и регионални… разбери всичко

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080