Архив проекти

SDI-EDU

SDI-EDU Обучение ИПД за регионално и градско планиране (SDI – EDU for regional and urban planning), финансиран от Програмата на ЕС за обучение през целия живот Леонардо да Винчи,CZ/09/LLP-LdV/TOI/134010 Сфера на дейност: обучение за регионално и градско планиране с помощта на  Инфраструктура за пространствени данни (ИПД) – по-нова и по-широка дефиниция за ГИС, включваща и мрежовите технологии и начините за ползване… разбери всичко

PLAN4ALL

PLAN4ALL (Европейска мрежа на добрите практики за обмен на данни за пространствено планиране), финансиран по Програмата на ЕС “eContentplus”, Номер на проекта 318007. Стратегическите намерения на проекта Plan4all се структурират около  необходимостта  от обмен на информация, свързана с пространствено планиране, между страните-членки на ЕС, между всички административни нива. В обмена би трябвало да се включат граждани и… разбери всичко

SEE IFA NETWORK

  Проектът  SEE-IFA Network  се  основава на група от съществуващи вече партньорства, насочени към  подкрепа за ММСП в  областта на иновациите и технологичния трансфер. Този тип предприятия/ММСП в Югоизточна Европа са изправени преди сериозни структурни дефицити. Поради тази причина, стимулирането на иновативно предприемачество чрез адекватна серия от финансови инструменти представлява съществено предизвикателство пред страните от региона. Сфера… разбери всичко

Иновативна Платформа за Иновации

Ние, създателите на Иновативна Платформа за Иновации/ИПИ осъзнавайки необходимостта от създаване на адекватен контекст, насърчаващ иновативните подходи и процеси във всички сфери на нашия живот, надявайки се, че в глобалната конкуренция на добри идеи и техните приложения, страната ни ще се интегрира към най-амбициозните начинания, убедени, че да НЕ СЕ ИНОВИРА днес представлява опасност за бъдещото ни… разбери всичко

MORE4NRG

„MORE4NRG”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС. Проект № 0006R1 Сфера на дейност: местни политики за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници. Партньори: Водещ партньор е Провинция Флеволанд (Холандия), други партньори – Лацио и Абрузо (Италия), Марамурес (Румъния), Норботен (Швеция), Северен Брабанд (Холандия), Прахова (Румъния), Вастернорланд (Швеция), Валенсия (Испания),… разбери всичко

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080