Архив проекти

nourish eu

nourish eu  – Проект Nourish е насочен към създаване на регионални партньорства насочени към популяризиране здравословния начин на хранене и производството на здравословни хранителни продукти. В рамките на проекта ще се проведе квалификация на служители във фирми от сферата на хранителния сектор с цел подобряване на техните умения по отношение производството на хранителни продукти. Повече за проекта може… разбери всичко

RESTART ENTERPRENEURSHIP

RESTART ENTERPRENEURSHIP/„ВТОРИ ШАНС” ПРЕДПРИЕМАЧИ е финансиран по програма Erasmus + на ЕС. Проектът е в отговор на инициативата на ЕС, наречена “Small Business Act” (SBA) и по-конкретно в реализиране на една от политиките, включени в него – възможност („втори шанс”) за предприемачи, изпаднали в затруднение да приключат стария и да започнат нов бизнес. Партньори на Фондация Евро… разбери всичко

„Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политики за устойчива енергия”

РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   Проект, финансиран по Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Защо? Климатът на Земята се е променял и преди, но този път е различно. Хората са причинители на тези промени, които са по-големи и се случват по-бързо, отколкото каквито и… разбери всичко

ПРОЕКТ BG051-0001-7.0.07.-0121

«Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в микро, малките и средни предприятия за по-лесен преход към „зелена” икономика» Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз Сфера на дейност: Развитие на човешките ресурси… разбери всичко

EVLIA

EVLIA – SEE/D/0237/1.2/X Разширяване на възможностите за реализация на иновативни идеи чрез използване на интелектуалната собственост като средство за достъп до финансиране на МСП в Югоизточна Европа. Финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа и МРРБ Сфера на дейност: подкрепа за ММСП в области, свързани с иновации и нови технологии Партньори: Проектът се осъшествява в партньорство с… разбери всичко

LOCFOOD

          ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ІVС    LOCFOOD Местните храни – стимул за развитието на местния бизнес финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС и МРРБ. Проект №  1281R4 Сфера на дейност:  стимулиране на… разбери всичко

REGIONS4GREENGROWTH

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ІVС  Сфера на дейност:  финансови инструменти за стимулиране на инвестициите в устойчива енергия Партньори: Провинция Флеволанд (Холандия, водещ партньор), Регионите Норботтен и Вестерноррланд (Norrbotten and Västernorrland) (Швеция), Марамуреш Каунти и Прахова агенция по енергетика (Румъния), Регионите Абруцо и Лацио (Abruzzo and… разбери всичко

Изграждане на университетски лабораторен комплекс за популяризиране на възобновяемите енергийни технологии в България

финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН ДРНФ 02/4 Сфера на дейност: промоция на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници Бенефициент: Научно – изследователски сектор на СУ „Св. Климент Охридски” Партньори: Фондация „Институт за технологии и развитие” Фондация „Евро- перспективи” Начало: декември 2009 г. Край: декември 2011 г. Статус: текущ Екип от страна на ФЕП: Златина Карова… разбери всичко

Проект IMMODI

Проектът IMMODI (Прилагане на Mo-Di), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС, цели капитализиране на резултати и добри практики, разработени от партньорите в сферата на електронното управление и електронното здравеопазване, които значително допринасят за развитието на планинските и селски региони. Избрани практики ще бъдат представени на различни технически и регионални форуми,… разбери всичко

Проект MisRar

Целта на проекта “MisRar” (Mitigating Spatial Relevant Risk in European Regions and Towns), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС, е да се извлекат знания за най-добрите практики за намаляване на въздействието на рисковете и да се обмени опит по време на изпълнението на проекта. Целта на пратньорството е да се проучи… разбери всичко

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080