EPF

REGIONS4GREENGROWTH

          ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ІVС    Сфера на дейност:  финансови инструменти за стимулиране на инвестициите в устойчива енергия Партньори: Провинция Флеволанд (Холандия, водещ партньор), Регионите Норботтен и Вестерноррланд (Norrbotten and Västernorrland) (Швеция), Марамуреш Каунти и Прахова агенция по енергетика (Румъния),… разбери всичко

е-портал за споделяне на добри практики в областта на електронното управление и здравеопазване

На следния уебсайт – http://www.epractice.eu  – има база данни на примери за добри практики в електронното здравеопазване и електронното правителство.

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ IMMODI В БРЮКСЕЛ

“Обмен на опит в областта на електронното здравеопазване и електронното управление в планински и селски райони” 26 октомври 2011 Комитет на регионите, Брюксел Европейската Асоциация на избраните представители на планински региони организира на 26 октомври 2011г. в Комитета на регионите конференция за представяне на резултатите от капитализационния проект IMMODI по програма Interreg IVC. Партньорите по проекта и… разбери всичко

Заключителна конференция по проект IMMODI

Във френския град Оверн се проведе заключителната конференция по проект IMMODI, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ IVC. Проектът цели капитализиране на резултати и добри практики, разработени от партньорите в сферата на електронното управление и здравеопазване, които значително допринасят за развитието на планинските и селски региони. Избрани добри практики от партньорските региони бяха представени на различни технически и регионални… разбери всичко

Изграждане на университетски лабораторен комплекс за популяризиране на възобновяемите енергийни технологии в България

финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН ДРНФ 02/4 Сфера на дейност: промоция на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници Бенефициент: Научно – изследователски сектор на СУ „Св. Климент Охридски” Партньори: Фондация „Институт за технологии и развитие” Фондация „Евро- перспективи” Начало: декември 2009 г. Край: декември 2011 г. Статус: текущ Екип от страна на ФЕП: Златина Карова… разбери всичко

Проект IMMODI

Проектът IMMODI (Прилагане на Mo-Di), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС, цели капитализиране на резултати и добри практики, разработени от партньорите в сферата на електронното управление и електронното здравеопазване, които значително допринасят за развитието на планинските и селски региони. Избрани практики ще бъдат представени на различни технически и регионални форуми,… разбери всичко

Проект MisRar

Целта на проекта “MisRar” (Mitigating Spatial Relevant Risk in European Regions and Towns), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС, е да се извлекат знания за най-добрите практики за намаляване на въздействието на рисковете и да се обмени опит по време на изпълнението на проекта. Целта на пратньорството е да се проучи… разбери всичко

SDI-EDU

SDI-EDU Обучение ИПД за регионално и градско планиране (SDI – EDU for regional and urban planning), финансиран от Програмата на ЕС за обучение през целия живот Леонардо да Винчи,CZ/09/LLP-LdV/TOI/134010 Сфера на дейност: обучение за регионално и градско планиране с помощта на  Инфраструктура за пространствени данни (ИПД) – по-нова и по-широка дефиниция за ГИС, включваща и мрежовите технологии и начините за ползване… разбери всичко

PLAN4ALL

PLAN4ALL (Европейска мрежа на добрите практики за обмен на данни за пространствено планиране), финансиран по Програмата на ЕС “eContentplus”, Номер на проекта 318007. Стратегическите намерения на проекта Plan4all се структурират около  необходимостта  от обмен на информация, свързана с пространствено планиране, между страните-членки на ЕС, между всички административни нива. В обмена би трябвало да се включат граждани и… разбери всичко

SEE IFA NETWORK

  Проектът  SEE-IFA Network  се  основава на група от съществуващи вече партньорства, насочени към  подкрепа за ММСП в  областта на иновациите и технологичния трансфер. Този тип предприятия/ММСП в Югоизточна Европа са изправени преди сериозни структурни дефицити. Поради тази причина, стимулирането на иновативно предприемачество чрез адекватна серия от финансови инструменти представлява съществено предизвикателство пред страните от региона. Сфера… разбери всичко

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080