EPF

COALESCCE

COALESCCE Проектът COALESCCE цели подкрепа чрез трансфер на политики на проекти, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности. Постер на проекта

FoodChains 4 EU

FoodChains 4 EU Проектът е насочен към подобряване на регионалните политики и инициативи за създаване на иновативни хранителни вериги, които съответстват на бъдещите тенденции в сектора на производство, съхраняване и маркетинг на храни и на нарастващите изисквания на производители и потребители в ЕС. Кратка информация за проекта е представена в Приложение 2

nourish eu

nourish eu  – Проект Nourish е насочен към създаване на регионални партньорства насочени към популяризиране здравословния начин на хранене и производството на здравословни хранителни продукти. В рамките на проекта ще се проведе квалификация на служители във фирми от сферата на хранителния сектор с цел подобряване на техните умения по отношение производството на хранителни продукти. Повече за проекта може… разбери всичко

RESTART ENTERPRENEURSHIP

RESTART ENTERPRENEURSHIP/„ВТОРИ ШАНС” ПРЕДПРИЕМАЧИ е финансиран по програма Erasmus + на ЕС. Проектът е в отговор на инициативата на ЕС, наречена “Small Business Act” (SBA) и по-конкретно в реализиране на една от политиките, включени в него – възможност („втори шанс”) за предприемачи, изпаднали в затруднение да приключат стария и да започнат нов бизнес. Партньори на Фондация Евро… разбери всичко

Състезания и конкурси

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   Пан-европейско състезание по енергийно образование U4energy U4energy е първото пан-европейско състезание по енергийно образование, организирано от Европейската комисия през 2010 – 2012 г. в рамките на програмата на ЕС „Интелигентна енергия за Европа”. Неговите две основни цели са: – насърчаване на ученици, учители и директори на… разбери всичко

Образователни програми

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   Активно обучение – научаване чрез действие “Активно обучение” е 3-годишен европейски проект за деца от 6 до12 годишна възраст с пълно наименование „Интегриране на активно обучение и енергиен мониторинг в училищните програми”. Проектът е частично финансиран от програма „Интелигентна енергия за Европа” на Европейската комисия. Участници… разбери всичко

Информационни кампании

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   Информационно-образователна кампания „Повелители на дъжда” Проект: „Деца за бъдеще” (Kids4Future), 2007 – 2010, осъществен по програма Интелигентна енергия за Европа Участници: Координатор на проекта е норвежката енергийна агенция Енова, а в него участват представители на Белгия, България, Гърция, Испания, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция. Участници от България… разбери всичко

Рационално използване на енергията

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   Щракни ключа (Flick the Switch) Проектът Flick the Switch, с разширено заглавие „Иницииране на прости енергийно ефективни поведенчески практики в училищата“, е изпълнен от 1 октомври 2008 до 30 септември 2010 г. с подкрепата на програма Интелигентна енергия за Европа. Участници Проектът включва организации от Естония,… разбери всичко

Мониторинг на енергопотреблението

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   Проверете енергопотреблението на училището (Check the school’s energy use) Sustain.no е образователен инструмент за устойчиво развитие, разработен и поддържан от норвежкия център за научно образование (Norwegian Centre for Science Education). Sustain.no представлява интернет сайт, който включва различни дейности с насоки за това как учениците могат да… разбери всичко

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080