EPF

nourish eu

nourish eu  – Проект Nourish е насочен към създаване на регионални партньорства насочени към популяризиране здравословния начин на хранене и производството на здравословни хранителни продукти. В рамките на проекта ще се проведе квалификация на служители във фирми от сферата на хранителния сектор с цел подобряване на техните умения по отношение производството на хранителни продукти. Повече за проекта може… разбери всичко

RESTART ENTERPRENEURSHIP

RESTART ENTERPRENEURSHIP/„ВТОРИ ШАНС” ПРЕДПРИЕМАЧИ е финансиран по програма Erasmus + на ЕС. Проектът е в отговор на инициативата на ЕС, наречена “Small Business Act” (SBA) и по-конкретно в реализиране на една от политиките, включени в него – възможност („втори шанс”) за предприемачи, изпаднали в затруднение да приключат стария и да започнат нов бизнес. Партньори на Фондация Евро… разбери всичко

Състезания и конкурси

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   Пан-европейско състезание по енергийно образование U4energy U4energy е първото пан-европейско състезание по енергийно образование, организирано от Европейската комисия през 2010 – 2012 г. в рамките на програмата на ЕС „Интелигентна енергия за Европа”. Неговите две основни цели са: – насърчаване на ученици, учители и директори на… разбери всичко

Образователни програми

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   Активно обучение – научаване чрез действие “Активно обучение” е 3-годишен европейски проект за деца от 6 до12 годишна възраст с пълно наименование „Интегриране на активно обучение и енергиен мониторинг в училищните програми”. Проектът е частично финансиран от програма „Интелигентна енергия за Европа” на Европейската комисия. Участници… разбери всичко

Информационни кампании

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   Информационно-образователна кампания „Повелители на дъжда” Проект: „Деца за бъдеще” (Kids4Future), 2007 – 2010, осъществен по програма Интелигентна енергия за Европа Участници: Координатор на проекта е норвежката енергийна агенция Енова, а в него участват представители на Белгия, България, Гърция, Испания, Полша, Словения, Словакия, Финландия и Швеция. Участници от България… разбери всичко

Рационално използване на енергията

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   Щракни ключа (Flick the Switch) Проектът Flick the Switch, с разширено заглавие „Иницииране на прости енергийно ефективни поведенчески практики в училищата“, е изпълнен от 1 октомври 2008 до 30 септември 2010 г. с подкрепата на програма Интелигентна енергия за Европа. Участници Проектът включва организации от Естония,… разбери всичко

Мониторинг на енергопотреблението

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ   Проверете енергопотреблението на училището (Check the school’s energy use) Sustain.no е образователен инструмент за устойчиво развитие, разработен и поддържан от норвежкия център за научно образование (Norwegian Centre for Science Education). Sustain.no представлява интернет сайт, който включва различни дейности с насоки за това как учениците могат да… разбери всичко

Полезни връзки

ПРОЕКТЪТ | КАТАЛОГ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ Образователен център на ManagEnergy http://learn-energy.managenergy.net/education/index.htm Магията на енергията (за деца от 7 до 11 години) – на български http://learn-energy.managenergy.net/education/kidscorner/bg/u11/u11.htm Енергията е вашето бъдеще (за деца от 12 до 16 години) – на български http://learn-energy.managenergy.net/education/kidscorner/bg/o11/home.htm Climate Change: Impacts, Adaptation, and Vulnerability (IPCC), March 31, 2014 – видео на английски http://green.tv/videos/climate-change-impacts-adaptation-and-vulnerability/ Climate… разбери всичко

Каталог на добри практики

ПРОЕКТЪТ | РЕЗУЛТАТИ И ДЕЙНОСТИ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ Този каталог има за цел да представи успешни дейности на ученици за повишаване на енергийната ефективност в училищата. Каталогът е разработен в рамките на проекта „Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането на политики за устойчива енергия“, изпълняван по програмата за подкрепа на неправителствените организации (НПО) в България по… разбери всичко

Резултати и дейности

ПРОЕКТЪТ | КАТАЛОГ | ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ Проектът се разширява – той вече работи с 13 училища, вместо с първоначално планираните 12! Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство одобри тази промяна. В София вече работят 6 Клуба по устойчива енергия. Новото училище е Професионална гимназия с изучаване на чужди… разбери всичко

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080