EPF

На 01.07.2022 г. в Стара Загора се проведе среща на заинтересованите страни по проект REDUCES

На 01.07.2022 г. в гр. Стара Загора се проведе среща на заинтересованите страни по проект REDUCES, в залата на Регионална библиотека „Захарий Княжевски“. В срещата взеха участие представители на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР), представители на Община Стара Загора, Министерство на околната среда и водите, Българска академия на науките, WWF – България, представители… разбери всичко

Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени, Climate Champions, финансиран по програма Еразъм+

Добре дошли в проект „Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени”. „Загубата на биологичното разнообразие е тихият убиец. Различно е от климатичните промени, при които хората усещат влиянието ежедневно. При биологичното разнообразие не е толкова ясно, но с времето разбираш какво се е случило, но може би вече е твърде късно“, Кристиана Пашка-Палмър Обща… разбери всичко

ФОНДАЦИЯ „ЕВРО-ПЕРСПЕКТИВИ” ВЗЕ УЧАСТИЕ В СРЕЩАТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ПО ПРОЕКТ PLASTECO В СТАРА ЗАГОРА

На 19-ти май екипът на Фондация „Евро-перспективи” взе участие в разширена среща със заинтересованите страни по проект PLASTECO, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА в Стара Загора. В презентационната част Вихра Андонова от Фондация Евро-перспективи” представи темата „Как да завъртим кръговата икономика” като използва концепцията за 5-те бизнес модела на кръговата икономика, подкрепени с примери от проектите REDUCES… разбери всичко

Общностите – пресечна точка на два проекта

Нa 23-ти и 24-ти юни ще се проведе среща на партньорите по проект „Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени„ (ClimateChampions). Те са от Ирландия, Португалия, Северна Ирландия и Гърция. Срещата ще се проведе в София, в хотел „Хемус”, на която ще бъде обсъден напредъкът по проекта и очакваните резултати от него. Фондация „Евро-перспективи”… разбери всичко

Уроците от COALESCCE, Зеления пакт и Механизма за възстановяване и устойчивост

Преди четири години, когато стартира проект COALESCCE, , финасиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА и съ-финансиран от МРРБ, се заговори за възможностите за производство на енергия от възобновяеми източници от обособени местни общности – „енергия от хората и за хората“. Партньори в проекта са Великобритания, Германия, Испания, Италия, Унгария, Румъния и България. Тогава темата звучеше много екзотично за… разбери всичко

REDUCES – ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020

REDUCES – Преосмисляне на устойчивото развитие в европейските региони чрез използване на бизнес модели на кръговата икономика Сфера на дейност: Околна среда и ресурсна ефективност Партньори: Водещият партньор е Turku University of Applied Sciences в Турку, Финландия -регион Голям Манчестър, Oldham metropolitan Borough Council и Университет Manchester Metropolitan University; Великобритания, – Polytechnic University of Valencia и –Институт… разбери всичко

Покана за семинар – дискусия на тема: „Иновации в хранителната верига в България – предизвикателства и решения“

Фондация Евро-перспективи, София и Университет по хранителни технологии, Пловдив организират семинар – дискусия на тема: „Иновации в хранителната верига в България – предизвикателства и решения“ на 12.11.2019 г. в рамките на проект Food Chains 4 Europe, финансиран по програма на ЕС ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 -2020. Семинарът ще обобщи резултатите от изпълнението на проекта през последните две години…. разбери всичко

ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ ЗА ПО-ДОБРА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

Финансиране: ОП „Добро управление”, процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” Начало: 27.12.2018 г. Край: 27.10.2020 г. Общата цел на проекта е повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики, свързани с дарителството. Специфичните цели на проекта са в съответствие и с трите… разбери всичко

Фондация „Евро-перспективи” взе участие в проект „Взаимодействие между университетите и бизнеса – предпоставка за иновации”

През 2017 година Европейската комисия – Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ възложи мащабно проучване на взаимодействието между висшите образователни институции и бизнеса в 24 страни от Европа. Партньор в проучването от българска страна е Фондация „Евро-перспективи”. При провеждането на проучването бяха представени и добри практики в тази област. Един от добрите примери е реализирането на… разбери всичко

COALESCCE

Проектът COALESCCE цели подкрепа чрез трансфер на политики на проекти, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности. Продължение Подкрепа на проекти и инициативи, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020 COALESCCE/ Подкрепа на проекти и инициативи, насочени към създаване… разбери всичко

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080