• COALESCCE

    Проектът COALESCCE цели подкрепа чрез трансфер на политики на проекти, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия...
  • FoodChains 4 EU

    На 18-ти май 2017 г. се проведе първата среща на Управителния съвет по проект FoodChains4EU
  • REDUCES

    ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020

Последни статии +

Проекти


       

 

 

 

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080