• Шампиони по опазване на биоразнообразието и борба с климатичните промени

  „Биологичното разнообразие започва в далечното минало и насочва към бъдещето.”, Франс Лантинг
 • COALESCCE

  Проектът COALESCCE цели подкрепа чрез трансфер на политики на проекти, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия...
 • FoodChains 4 EU

  На 18-ти май 2017 г. се проведе първата среща на Управителния съвет по проект FoodChains4EU
 • REDUCES

  ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014 – 2020

Последни статии +

Проекти


       

 

 

 

Euro Perspectives Foundation лого
Фондация „Евро-перспективи”
За контакт: София 1680,
ул. Чепино 1-9

Тел./Факс: (+359 2) 9541080