ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯТА

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Г-жа Вихра Андонова, ПРЕДСЕДАТЕЛ

Г-жа Диана Терзиева

Г-жа Стефка Приставова

 

СЪВЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Г-н Божил Добрев Добрев, представител на Научно – изследователския сектор към Софийски университет, Директор

Г-жа Мария Михайлова Башева

Г-жа Ралица Генкова Манолова - "Областна администрация - Габрово"

Г-жа Михаела Тихомирова Стоянова - "Областна администрация - Габрово"

Г-н Антон Христов Станчев, представител на Министерство на околната среда и водите, Дирекция на Национален парк „Централен Балкан, н-к отдел Мониторинг и опазване на ресурсите

Г-жа Моника Стоянова Христова, представител на Минно-геоложки университет „св. Иван Рилски”

Г-жа Доц. д-р Величка Кирилова Ангелова, представител на Минно-геоложки университет „св. Иван Рилски”, Катедра „Автоматизация на минното производство”

Г-жа Гергана Петрова Генчева, представител на Фондация ТАЙМ – Екопроекти, Изпълнителен директор

Г-жа Райна Иванова Карчева

Г-н Стелиян Славков Димитров, представител на Софийски университет

   

УЧРЕДИТЕЛИ

1. Минно-геоложки университет „св. Иван Рилски”

2. Бизнес център Нови Пазар

3. Велеслава Петрова Цакова 

4. Владимир Томов Томов

5. Жулиета Делчева Хубенова

6. Златина Димитрова Михайлова - Карова

7. Николаос Петропулос, роден в гр. Патра, Гърция 

8. Райна Иванова Карчева