ГОДИШНИ ОТЧЕТИ

Годишен отчет за 2016 на български език (изтегли от тук )

Годишен отчет за 2015 на български език (изтегли от тук ) 

Годишен отчет за 2014 на български език (изтегли от тук )

Годишен отчет за 2013 на български език (изтегли от тук ) 

Годишен отчет за 2012 на български език (изтегли от тук )

Годишен отчет за 2012 на английски език (изтегли от тук

Годишен отчет за 2012 към Национален Статистически институт (изтегли от тук )  

Годишен отчет за 2011 на български език (изтегли от тук

Годишен отчет за 2011 на английски език (изтегли от тук

Годишен отчет за 2011 към Национален Статистически институт (изтегли от тук )  

Годишен отчет за 2010 на български език (изтегли от тук

Годишен отчет за 2010 на английски език (изтегли от тук

Годишен отчет за 2009 на български език (изтегли от тук )

Годишен отчет за 2009 на английски език (изтегли от тук

Годишен отчет за 2009 към Национален Статистически институт (изтегли от тук