• English
  • Bulgarian
 
Начало
Проектът
Резултати и дейности
Документи
Полезни връзки
 
 
 
Проектът Печат

interreg_logo.jpgeu_logo.jpg

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ ІVС 

 

LOCFOOD 

Местните храни – стимул за развитието на местния бизнес

финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС и МРРБ.

Проект №  1281R4

 

Сфера на дейност:  стимулиране на иновациите в микро и МСП от сектор „храни”

 

Партньори: Водещият партньор е от Норвегия, а останалите са от Великобритания, Гърция, Испания, Италия, Словения, Швейцария, Швеция и Фондация „Евро-перспективи” с фокус в Област София.

 

Начало: декември 2011г.

Край: декември 2014 г.

Статус: изпълнява се

 

Екип и експерти в България:

Велеслава Абаджиева, Вихра Андонова, Виолета Янева

 

Цел: Проектът LOCFOOD цели обмяната на опит и добри практики на ниво региони за подпомагане развитието на местните храни.

 

Специфични цели:

-  Да се подобрят  съществуващите политики и регионални стратегии по отношение на МСП и предприемачески инициативи в хранителния сектор на местно ниво, чрез насърчаване на предприемачеството и иновациите по отношение на местните храни;

-  да се направи преглед и  анализ на  съществуващите политики в сектора в регионите на партньорите-участници по проекта. Да се определят вътрешни и външни фактори, които влияят върху спецификата на отрасъла във всеки един от регионите, партньори по проекта;

-  Да се обменят знания и опит като се извърши  изследване и сравнение  на регионите, като по този начин се изгради по-ясна представа за спецификата на местните фирми от агро- и хранително-вкусовия сектор.

 

Очакваните резултати от проекта са:

  1. Стартираща среща
  2. 8 регионални събития за обмен на опит
  3. Разработване на специфични проучвания на добрите практики и законовата, институционална, пазарна, финансова рамка за развитие и иновативна активност на микро и малки фирми в сектора храни в Област София
  4. Разработване на 9 регионални плана за действие включително за Област София
  5. Общ бюлетин на проекта
  6. Общ Интернет сайт на проекта
  7. Брошура на проекта
  8. Компилация от най-добрите практики
  9. Финална конференция 

 

 
 
 
 
 

Търсене


 
 
© 2019 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker