• English
 • Bulgarian
 
Начало
Проектът
Резултати и дейности
Документи
Полезни връзки
 
 
 
Проектът Печат

SDI-EDU Обучение ИПД за регионално и градско планиране (SDI - EDU for regional and urban planning), финансиран от Програмата на ЕС за обучение през целия живот Леонардо да Винчи,CZ/09/LLP-LdV/TOI/134010

Сфера на дейност: обучение за регионално и градско планиране с помощта на  Инфраструктура за пространствени данни (ИПД) - по-нова и по-широка дефиниция за ГИС, включваща и мрежовите технологии и начините за ползване на геопространствени данни и информация чрез интернет.

Партньори от Чехия, Латвия, Литва, Италия, България и Гърция

 

Начало: Октомври 2009 г.

Край: Октомври 2011 г.

 

Екип от страна на ФЕП:

Стелиян Димитров

Климент Найденов

 

Основна цел:

SDI-EDU ще разработи обучение в подкрепа на специалистите по териториално-устройствено планиране и архитектите за използването на Инфраструктурите за пространствени данни за целите на регионалното и градско планиране. Обучението за използването на Инфраструктурите за пространствени данни за целите на регионалното и градско планиране ще демонстрира полезността на такъв тип курсове за повишаване на разбирането относно пространственото планиране и инструментите му, които да се използват за вземане на решения за регионалното развитие. Съдържанието ще наблегне на важността на разбирането за околната среда, икономическите и социални фактори.  Това повишено разбиране ще допринесе за по информирано и равнопоставено планиране. 

Общата цел на проекта е да адаптира ИПД за плановиците като подобри знанията за всички аспекти – технологични, данни, политически, законови, но също и бизнес целите. SDI-EDU ще се концентрира върху изграждането на интернет основана обучителна система, където ползвателите не само ще използват обучителните материали и текстове, но и лесно ще стигат до визуализация на пространствени данни.

Очаквани резултати

Основните два очаквани резултата са:

 1. създаване на иновативна интернет базирана платформа за професионално обучение и електронно обучение, за да се създаде група от крайни потребители интересуващи се от регионално, пространствено и градско планиране, ГИС технологии и т.н. Платформата ще включва следните компоненти:
 • видео лекции
 • URM приложение
 • Инструменти и мобилно обучение
 • Метаданни със специфична за региона информация
 • Каталог
 • Геохостинг

 

 1. Практическо обучение, което ще сподели резултатите от предишни европейски проекти като HUMBOLDT или NaturNet Redime. Съдържанието ще се представи чрез мултимедия и географски данни, изследвания и симулации, които демонстрират някои от приложенията на планирането и устойчивото развитие. Тук целта е да се премине от знание в глобални рамки към детайлна, местно ориентирана информация демонстрирайки аспектите на планирането на ниво община.

Всички обучителни материали от проекта ще са налични чрез SDI-EDU уебпортал, където потребителите ще намерят съответни обучителни елементи, които да ги водят в процеса на обучение. Обратната връзка с крайните потребители по време на проекта ще осигури информация за партньорите за оптимизиране на инструментите.

 

Основни дейности 

Изпълнението на проекта е разделено на 7 компонента:

 • К1 – Анализ на потребностите и изискванията
 • К2 – Дизайн и приложение на обучението
 • К3 – Изготвяне на обучителната програма
 • К4 – Практическо обучение и валидиране на платформата
 • К5 - Разпространение
 • К6 - Експлоатиране
 • К7 - Управление
 
 
 
 
 

Търсене


 
 
© 2019 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker