• English
 • Bulgarian
 
Начало
Проектът
Резултати и дейности
Документи
Полезни връзки
 
 
 
Проектът Печат

PLAN4ALL (Европейска мрежа на добрите практики за обмен на данни за пространствено планиране), финансиран по Програмата на ЕС “eContentplus”, Номер на проекта 318007.

Стратегическите намерения на проекта Plan4all се структурират около  необходимостта  от обмен на информация, свързана с пространствено планиране, между страните-членки на ЕС, между всички административни нива.

В обмена би трябвало да се включат граждани и бизнесмени.  Очевидно,  някои страни-членки са изградили необходимата транс-гранична инфраструктура за Географски информационни системи (ГИС) и по този начин отговарят на наложените от модерния контекст предизвикателства. Идентифицирането на  подобни практики както и анализ на модалностите на тяхното разпространение  са съществени фактори за промени и развитие на местно ниво и за изграждане на интегрални системи.

Сфера на дейност: Пространствено планиране на европейско ниво

 

Партньори:

No

Име на партньора

Съкращение

Страна

Роля в проекта

1

University of West Bohemia

UWB

CZ

Координация, изследване, стандартизиране

2

International Society of City and Regional Planners

ISOCARP

NL

Оценка, стандартизиране, разпространение, анализиране

3

Statutarni mesto Olomouc

OLOMOUC

CZ

Доставчик на съдържание, тестиране и валидиране

4

Technology Development Forum

TDF

LV

Доставчик на съдържание, тестиране и валидиране, анализиране

5

Help service remote sensing s.r.o.

HSRS

CZ

Доставчик на съдържание, на технология и стандартизиране

6

Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung

LGV Hamburg

DE

Доставчик на съдържание, тестиране и валидиране

7

Stichting EUROGI

EUROGI

NL

Оценка, стандартизиране, анализиране и разпространяване на информация

8

Bauska District Council

Bauska DC

LV

Доставчик на съдържание, тестиране и валидиране

9

Provincia di Roma

PROVROMA

IT

Доставчик на съдържание, анализиране, тестиране и валидиране

10

Fondazzjoni Temi Zammit

FTZ

MT

Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране

11

GEORAMA

GEORAMA

GR

Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране

12

Navarra de Suelo Residencial S.A.

NASURSA

ES

Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране

13

Hyperborea s.c.

HYPER

IT

Стандартизиране, прилагане, валидиране  и тестване

14

AYUNTAMIENTO DE GIJON

GIJON

ES

Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране

15

The National Microelectronics Applications Centre Ltd

MAC

IE

Доставчик на съдържание и технологии, стандартизиране

16

CEIT ALANOVA gemeinnützige GmbH

CEIT ALANOVA

AT

Доставчик на технологии, стандартизиране

17

Asplan Viak Internet as

AVINET

NO

Доставчик на технологии, стандартизиране

18

Dipartimento di Studi Urbani - Università degli Studi di Roma Tre

DIPSU

IT

Дизайн, изследване, стандартизация

19

Euro Perspectives Foundation

EPF

BG

Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране

20

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest

ADR Nord-Vest

RO

Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране

21

Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica

Lazio

IT

Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране

22

Help forest s.r.o.

HF

CZ

Доставчик на съдържание, тестиране

23

AMFM GIS ITALIA

AMFM

IT

Доставчик на съдържание, анализиране, разпространение на информация, валидиране, укрепване на капацитет

24

Ministry of Ecology, Energy, Sustainable Development and Town and Country Planning

MEEDAT

FR

Доставчик на съдържание, анализиране,тестиране и валидиране

 

Начало:  1 май 2009г.

Край: 31 октомври 2011г.

 

Екип и експерти в България:

Стелиян Димитров

Велеслава Абаджиева

Милена Игнатова

Веселина Колешева

Михаела Цекова

Цанко Арнаудов

Климент Найденов

Виолета Янева

Славко Димитров

 

Основна цел

Да се изгради мрежа от местни, регионални и национални публични структури, потребители и производители,  представители на  информационната индустрия, на организации за пространствено планиране, на университети и изследователски центрове, на международни организации с цел постигане на консенсус, свързан с наложителното хармонизиране на ГИС данни  съгласно  принципите, заложени в Директива INSPIRE (http://inspire.jrc.ec.europa.eu). По този начин се осъществява принос  и към стандартизирането на свързаните с пространствено планиране данни от Приложенията  към Директивата.  Проектът  Plan4all (http://plan4all.eu)  ще постави акцент върху необходимото хармонизиране на данни за пространствено планиране, върху обмен на съществуващи „добри практики” в различни региони на ЕС и ще изгради отворена мрежа за сътрудничество с различни структури, организации и идентични действащи проект.

 

Специфични цели

 • Да приложи заложените в  Директива INSPIRE принципи на пространствено планиране (Директивата  INSPIRE си поставя за цел да ускори създаването на Европейска информационна инфраструктура за пространствено планиране, която да дава достъп до интегрирани пространствени  данни на всички потребители)
 • Да хармонизира и подобри оперативната съвместимост на данните за пространствено планиране
 • Да укрепи капацитета за предоставяне на мрежови услуги и за обмен на данни
 • Да улесни транс-граничната употреба на интегрирани данни

  

Целева група

Потребители & производители на информация, национални & местни власти

 

Очаквани резултати

 • Европейски форуми за пространствено планиране;
 • Анализ на изискванията на Директивата INSPIRE и изграждане на капацитет за приложение;
 • Анализ на добри практики  от гледна точка на организация, сътрудничество и хармонизиране;
 • Препоръки за пространствено планиране в следните области:
- Пространствено планиране  - мета дата профил;
- Концептуален модел за данни, отнасящи се до следните  теми: управление на земи, употреба на земи, услуги, предоставяни от правителствата, индустриални производства, земеделска сфера, сфера на управление/рестрикции/регулиране на зони, естествени рискови зони;
- Анализ на схеми от предходни модели;
- Разработване на инфраструктурни мрежи, включително регистри, открития,изгледи, трансформации пространствени данни;
- Бизнес модели;
 • Пилотни приложения на постигнатите резултати при пространствено планиране;
 • Четири регионални семинара;
 • Една европейска конференция.

 

Основни дейности

 • Разработване на Анализ на актуалното състояние в основната сфера на действие с акцент  върху  идентифициране на водещи региони и местни администрации, върху идентифициране на иновативни практики и предизвикателства,  върху възможни платформи за анализ на адекватни технологични развития и тенденции, върху нуждите на пространственото планиране и изискванията на системите за планиране.
 • Дизайн  на  Plan4all мета дата профил – разработване на общ профил за европейско пространствено планиране.
 • Дефиниране на  Plan4all модел за данни, основаващ се на съществуващи национални  модели  и техните  комбинации и тяхното трансформиране  в сферите на  Директивата INSPIRE.
 • Разработване на мрежова архитектура с цел  разпространение на мрежова архитектура с цел разпространение на мрежовите принципи за европейско пространствено планиране по силата на INSPIRЕ.
 • Разгъване на пространство за тестиране – използване на съществуващо технологии и услуги, прилагани в някои от регионите на страните-партньори
 • Тестване на съдържанието
 • Разработване на система за оценка на качество с цел оценка на резултатите,постигнати от Plan4all
 • Провеждане на информационни дейности, постигане на консенсус и създаване на условия за устойчиво планиране

 

 
 
 
 
 

Търсене


 
 
© 2019 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker