• English
  • Bulgarian
 
Начало
Проектът
Резултати и дейности
Документи
Полезни връзки
 
 
 
Проектът Печат

Целта на проекта “MiRaR” (Mitigating Spatial Relevant Risk in European Regions and Towns), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС, е да се извлекат знания за най-добрите практики за намаляване на въздействието на рисковете и да се обмени опит по време на изпълнението на проекта.

Целта на пратньорството е да се проучи чуждия опит относно идентифицирането на рисковете и анализиране на процесите, водещи до мерки за превенция на бедствията, намаляване ефекта на въздействие върху хората,  инфраструктурата и околната среда. Така например разполагането на голяма индустриална и транспортна инфраструктура до жилищни райони води до различни рискове, които трябва да се вземат под внимание в процеса на устройствено планиране. Наводненията, горските пожари, земетресенията и свлачищата са други примери за природни бедствия.

Сфера на дейност: обмяна на опит и добри практики и обсъждане на възможности за предприемане на превантивни мерки за предпазване от различни природни бедствия (наводнения, суша, пожар, свлачища), аварии и рискови ситуации.

Партньори: Водещата организация е Регион ZHZ (Холандия), други партньори – Форли (Италия), Авейро и Мирандела (Португалия), Теспротия (Гърция), Талин (Eстония) и Фондация „Евро-перспективи”, България.

 

Начало: ноември 2009г.

Край: декември 2012г.

 

Екип и експерти в България:

Велеслава Абаджиева

Мария Башева

Михаела Стоянова

Виолета Янева

Тихомир Недялков

 

Основните дейности по проекта включват:

  1. Стартираща среща
  2. Въвеждащ семинар за представяне на проекта
  3. 16 тематични семинара за обмен на опит и добри практики по темите - идентификация на риска; анализ на риска; оценка на риска; залагане на цели за предотвратяване на риска; инструменти за намаляване на пространствени рискове; разписване на планове за намаляване на риска; финансиране на планове за намаляване на риска; лобиране; мониторинг и оценка; създаване на мрежа;
  4. Разработване на 4 прессъобщения и 5 информационни бюлетини
  5. Разработване на Брошура за оценка на риска
  6. Разработване на Наръчник за намаляване на въздействието от рисковете
  7. Финална конференция

 

 
 
 
 
 

Търсене


 
 
© 2019 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker