• English
  • Bulgarian
 
Начало
Проектът
Резултати и дейности
Документи
Полезни връзки
 
 
 
Проектът Печат

Проектът IMMODI (Прилагане на Mo-Di), финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС, цели капитализиране на резултати и добри практики, разработени от партньорите в сферата на електронното управление и електронното здравеопазване, които значително допринасят за развитието на планинските и селски региони. Избрани практики ще бъдат представени на различни технически и регионални форуми, описани подробно и издадени под формата на наръчник, обсъдени с управленски власти с цел пренасянето им в областните стратегии  на всеки партниращ регион. 

Сфера на дейност:

Обмен и пренасяне на добри практики в сферата на електронното управление и електронното здравеопазване.

Развитието на подходящи електронни услуги /особено в отдалечени и изолирани райони/  ще спомогне за преодоляване на явленията изолация и изостаналост. Преди всичко, по този начин съществено ще се подобри жизнения стандарт на гражданите от планинските територии.

Партньорите:

Асоциация TECLA (Италия)

Регион Базиликата (Италия)

Фондация Евро-перспективи (България)

Технологичен институт Блекинге (Швеция)

Kainuun Etu (Финландия)

Център за иновации Баутзен (Германия)

Областен съвет Оверн (Франция)

Европейска Асоциация на избраните представители на планински региони

Европейски планински форум

 

Начало: Ноември 2009г.

Край: Mарт 2012г.

 

Екип и експерти в България:

Велеслава Абаджиева

Михаела Стоянова

Мария Башева

Пламен Венков

Виолета Янева

Вяра Стефанова

Силвия Арсова

 

Основни дейности:

  1. Начална конференция
  2. Организиране на 4 Форума за електронно управление
  3. Организиране на 2 технически работни семинари
  4. Организиране на 1 политическа среща на регионално ниво
  5. 3 общи политически срещи с Deep delegations
  6. Отпечатване на Наръчник с добри практики
  7. Разработване и отпечатване на прессъобщения и бюлетини
  8. Разработване на План за действие за внедряване на добра практика 

 

 
 
 
 
 

Търсене


 
 
© 2019 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker