• English
  • Bulgarian
 
 
 
 
Фондация “Европерспективи” официално е одобрена като партньор по проекта R4GG Печат
Thursday, 09 August 2012

Фондация “Европерспективи” официално е одобрена като партньор по проекта R4GG, съфинансиран  по програмата за междурегионално развитие ИНТЕРРЕГ  IVC.  Проектът включва 15 партньора, които в рамките на 3 години ще обменят опит и добри практики в сферата на енергийната ефективност и възобновяемите източници.

Общата цел на проекта е осигуряване на механизми, подходи и политически инструменти на регионите, за по-добър достъп до финансиране и ускоряване на инвестициите в устойчиви енергийни проекти, като например увеличаване на капацитета за генериране на възобновяеми енергийни източници, създаване на мерки за енергийна ефективност и др.

За анализиране на съществуващото положение в отделните региони консорциумът използва методика, наречена "партньорска проверка", в която по време на 4 дни група от експерти, които идват от други региони-партньори, анализират на място ситуацията чрез срещи и интервюта с основни заинтересовани страни. Участващите партньори подготвят и представят окончателен доклад, които дава анализ на силните и слаби страни, идентифицира  пречките, възможностите и добрите практики, набелязва препоръки за бъдещо развитие. В периода 11-15 юни се проведе първата такава среща с българско участие. Регионът – домакин беше Вастернорланд, Швеция. Българският експерт, включен в екипа е Вихра Андонова. Темите от общ интерес бяха свързани с възможности за рационализация на транспорта /вкл. жп-транспорта/, перспективата на био-горивата и използването на възобновяеми енергийни източници.

Проектът R4GG е надграждане на постигнатото по проект MORE4ENG, който  Фондация “Европерспективи” успешно приключи в края на миналата година и бе цитиран в Общия доклад на ЕК за отчитане на програмата, като един от най-успешните проекти по ИНТЕРРЕГ  IVC.
 
< Предишен   Следващ >
 
 
 
 

Търсене
Кой е тук?
Статистика
Потребители: 3
Новини: 120
Връзки: 5
Посетители: 490409

 
 
© 2019 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker