• English
  • Bulgarian
 
 
 
 
Проекти Печат

НАСТОЯЩИ ПРОЕКТИ

COALESCCE


COALESCCE
Проектът COALESCCE цели подкрепа чрез трансфер на политики на проекти, насочени към създаване на възобновяеми източници на енергия, управлявани от местните общности. Постер на проекта


FoodChains4EU


FoodChains 4 EU
Проектът е насочен към подобряване на регионалните политики и инициативи за създаване на иновативни хранителни вериги, които съответстват на бъдещите тенденции в сектора на производство, съхраняване и маркетинг на храни и на нарастващите изисквания на производители и потребители в ЕС.
Кратка информация за проекта е представена в Приложение 2

restart_logo.png


RESTART ENTERPRENEURSHIP/„ВТОРИ ШАНС” ПРЕДПРИЕМАЧИ е финансиран по програма Erasmus + на ЕС. Проектът е в отговор на инициативата на ЕС, наречена “Small Business Act” (SBA) и по-конкретно в реализиране на една от политиките, включени в него - възможност („втори шанс”) за предприемачи, изпаднали в затруднение да приключат стария и да започнат нов бизнес.

Партньори на Фондация Евро Перспективи по проекта са обучителни организации и организации за подкрепа на бизнеса от Ирландия, Германия, Холандия и Испания. “RESTART ENTERPRENEURSHIP” предлага подкрепа за всеки, който иска да се поучи от предишния си опит в предприемачеството и да развие нови бизнес инициативи.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и представени: Наръчник за създаване на Алианси за подкрепа на „втори шанс” коректни предприемачи; Учебни материали, които ще се предлагат онлайн, насочени към областите, в които коректните предприемачи желаят да подобрят бизнеса си;

Система за самооценка на предприемачите с цел идентифициране на нуждите и възможностите за обучение.

Във всяка една от партньорските страни, включително България, ще бъдат създадени Алианси за подкрепа на „ВТОРИ ШАНС” ПРЕДПРИЕМАЧИ. Поканени за участие са институции и обучителни организации, които предлагат инструменти и разработват политики в обхвата на проекта.

Проектът се изпълнява в периода септември 2015 – август 2017.

      


ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

nourisheu.jpg

nourish eu  - Проект Nourish е насочен към създаване на регионални партньорства насочени към популяризиране здравословния начин на хранене и производството на здравословни хранителни продукти. В рамките на проекта ще се проведе квалификация на служители във фирми от сферата на хранителния сектор с цел подобряване на техните умения по отношение производството на хранителни продукти. Повече за проекта може да научите тук .

Прессъобщение   

 

evlia_logo.jpg 

EVLIA  - ПОДКРЕПА ЗА ММСП В ОБЛАСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНОВАЦИИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

  

     

locfood.jpg 

LOCFOOD  - СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В МИКРО И МСП ОТ СЕКТОР „ХРАНИ”

  

regions4greengrowth-logo.jpg  
REGIONS4GREENGROWTH  - ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ

  

logo-tn1.jpg
 
ПРОЕКТ BG051-0001-7.0.07.-0121  - Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в микро, малките и средни предприятия за по-лесен преход към „зелена” икономика.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 
 
 
 
        
 
eea_grants.jpg
 

Финансиран по Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
 
 
 
 
 

  

ifa_network.jpg

SEE IFA NETWORK - ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

 

 

  

immodi-logo2.jpg

Проект IMMODI - ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО

 
  

misrar-logo.jpg  

Проект MisRar - ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БЕДСТВИЯ

 

 

 

more4nrg-logo.jpg  

MORE4NRG - ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

 

 

plan4all-logo.jpg  

PLAN4ALL - ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ  

 

 

sdi-edu-logo.jpg  

SDI-EDU - ОБУЧЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ С ПОМОЩТА НА  ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ (ИПД) - ПО-НОВА И ПО-ШИРОКА ДЕФИНИЦИЯ ЗА ГИС  

 

 

 

Изграждане на университетски лабораторен комплекс за популяризиране на възобновяемите енергийни технологии в България 

 
 
 
 
 

Търсене
Кой е тук?
Статистика
Потребители: 3
Новини: 120
Връзки: 5
Посетители: 518016

 
 
© 2019 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker