• English
  • Bulgarian
 
Вход

 
 
 
 
Проекти Печат

НАСТОЯЩИ ПРОЕКТИ

restart_logo.png


RESTART ENTERPRENEURSHIP/„ВТОРИ ШАНС” ПРЕДПРИЕМАЧИ е финансиран по програма Erasmus + на ЕС. Проектът е в отговор на инициативата на ЕС, наречена “Small Business Act” (SBA) и по-конкретно в реализиране на една от политиките, включени в него - възможност („втори шанс”) за предприемачи, изпаднали в затруднение да приключат стария и да започнат нов бизнес.

Партньори на Фондация Евро Перспективи по проекта са обучителни организации и организации за подкрепа на бизнеса от Ирландия, Германия, Холандия и Испания. “RESTART ENTERPRENEURSHIP” предлага подкрепа за всеки, който иска да се поучи от предишния си опит в предприемачеството и да развие нови бизнес инициативи.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и представени: Наръчник за създаване на Алианси за подкрепа на „втори шанс” коректни предприемачи; Учебни материали, които ще се предлагат онлайн, насочени към областите, в които коректните предприемачи желаят да подобрят бизнеса си;

Система за самооценка на предприемачите с цел идентифициране на нуждите и възможностите за обучение.

Във всяка една от партньорските страни, включително България, ще бъдат създадени Алианси за подкрепа на „ВТОРИ ШАНС” ПРЕДПРИЕМАЧИ. Поканени за участие са институции и обучителни организации, които предлагат инструменти и разработват политики в обхвата на проекта.

Проектът се изпълнява в периода септември 2015 – август 2017.

      


ПРИКЛЮЧИЛИ ПРОЕКТИ

nourisheu.jpg

nourish eu  - Проект Nourish е насочен към създаване на регионални партньорства насочени към популяризиране здравословния начин на хранене и производството на здравословни хранителни продукти. В рамките на проекта ще се проведе квалификация на служители във фирми от сферата на хранителния сектор с цел подобряване на техните умения по отношение производството на хранителни продукти. Повече за проекта може да научите тук .

Прессъобщение   

 

evlia_logo.jpg 

EVLIA  - ПОДКРЕПА ЗА ММСП В ОБЛАСТИ, СВЪРЗАНИ С ИНОВАЦИИ И НОВИ ТЕХНОЛОГИИ

  

     

locfood.jpg 

LOCFOOD  - СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В МИКРО И МСП ОТ СЕКТОР „ХРАНИ”

  

regions4greengrowth-logo.jpg  
REGIONS4GREENGROWTH  - ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ

  

logo-tn1.jpg
 
ПРОЕКТ BG051-0001-7.0.07.-0121  - Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в микро, малките и средни предприятия за по-лесен преход към „зелена” икономика.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 
 
 
 
        
 
eea_grants.jpg
 

Финансиран по Програма за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
 
 
 
 
 
 

  

ifa_network.jpg

SEE IFA NETWORK - ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ

 

 

  

immodi-logo2.jpg

Проект IMMODI - ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО

 
  

misrar-logo.jpg  

Проект MisRar - ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БЕДСТВИЯ

 

 

 

more4nrg-logo.jpg  

MORE4NRG - ПРОЕКТ В СФЕРАТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

 

 

 

plan4all-logo.jpg  

PLAN4ALL - ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ОБМЕН НА ДАННИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ  

 

 

sdi-edu-logo.jpg  

SDI-EDU - ОБУЧЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ С ПОМОЩТА НА  ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ (ИПД) - ПО-НОВА И ПО-ШИРОКА ДЕФИНИЦИЯ ЗА ГИС  

 

 

 

Изграждане на университетски лабораторен комплекс за популяризиране на възобновяемите енергийни технологии в България 

 
 
 
 
 

Търсене
Кой е тук?
Статистика
Потребители: 3
Новини: 117
Връзки: 5
Посетители: 380210

 
 
© 2017 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker