• English
  • Bulgarian
 
 
 
 
Фондация „Евро-перспективи” взе участие в проект „Взаимодействие между университетите и бизнеса - Print
Thursday, 21 December 2017
20171214_170200.jpg
През 2017 година Европейската комисия – Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ възложи мащабно проучване на взаимодействието между висшите образователни институции и бизнеса в 24 страни от Европа. Партньор в проучването от българска страна е Фондация „Евро-перспективи”. При провеждането на проучването бяха представени и добри практики в тази област. Един от добрите примери е реализирането на проект FoodChains 4 EU,  който е насочен към насърчаване на взаимодействието между науката и бизнеса с цел разработване и внедряване на иновации в МСП от хранителната верига.
Благодарение на функциите си да провеждат научни изследвания и да подготвят висококвалифицирани специалисти, университетите представляват важен елемент на иновационните системи под влияние на фактори като:
  • избледняваща граница между чисто научни и чисто приложни изследвания;
  • подготовка на човешки ресурс, способен да възприема ново знание и да се адаптира към променящата се бизнес среда.
 
Независимо под каква форма се осъществява взаимодействието между бизнеса и университетите, то може да се превърне, както в сериозен източник на идеи и проектни разработки за предприятията (които самостоятелно не разполагат с необходимия квалифициран персонал, и звена за осъществяване на структурирана научноизследователска и развойна дейност), така и в допълнителен източник за финансиране на изтънелите университетски бюджети.
 
20171215_101408.jpg 
 
Взаимните ползи от  такова сътрудничество са безспорни. Вважно е двете страни, участници в процеса, да говорят на общ език. FoodChains 4 EU осъществява различни инициативи за подкрепа на ефекта от този диалог, като провеждане на срещи за обмен на опит, участие в конференции, а от 2018 година предстоят партньорски проверки в 5 държави – Великобритания, България, Нидерландия, Румъния и Италия. Основният фокус на тези проверки е решаването на проблеми, свързани с подкрепа на процеса на внедряване на иновации в хранителните вериги в тези страни.
 
Резултатите от проучването и обсъждане на бъдещи действия и форми за подкрепа  на ефективно взаимодействие между университетите и бизнеса бяха представени на конференция в периода 14-ти - 15-ти декември 2017 г. в Брюксел. Фондация „Евро-перспективи” взе участие в представяне на резултатите от проучването.
 
Екипът на фондацията представи резултатите от България в четири основни области на взаимодействие: образование, изследователска дейност, валоризация и управление. Бяха разгледани факторите, които пречат на това взаимодействие, мотивацията на университетите и бизнеса да си взаимодействат и основните движещи сили.
 
В рамките на председателството на България се подготвя голям форум в София в периода 22-28 февруари, под егидата на Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ с основна тема „Бъдещето на взаимодействието в ерата на трета генерация общество на знанието”.
 
20171215_101427.jpg 
 
Next >
 
 
 
 

Search
Who is here ?
Statistics
Members: 3
News: 120
Web Links: 5
Visitors: 518056

 
 
© 2019 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker