• English
  • Bulgarian 
Начало
Проектът
Резултати и дейности
Каталог
Полезни връзки
 
 
 
vizualizacia_uchilishte.jpg
 
Рационално използване на енергията
 
 

ПАТРУЛИРАНЕ С ЕНЕРГИЙНА БРИГАДА В ПОРТУГАЛИЯ

РЕШЕНИЯ ЗА НИСКИ РАЗХОДИ НАМАЛЯВАТ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЯ И ЕМИСИИТЕ СО2 В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ НА ИСПАНИЯ

СИЛАТА НА ПЕДАЛИТЕ: ИТАЛИАНСКИЯТ „ЕНЕРГИЕН ВЕЛОСИПЕД”

СЪСТЕЗАНИЕ SPARE В БЪЛГАРИЯ

СЪСТЕЗАНИЕ „ЛИГА ЗА CO2” В ЧЕХИЯ

 
flick_the_switch.jpg
Проектът Flick the Switch, с разширено заглавие "Иницииране на прости енергийно ефективни поведенчески практики в училищата", е изпълнен от 1 октомври 2008 до 30 септември 2010 г. с подкрепата на програма Интелигентна енергия за Европа. 

 
 
 
 
 
 
 
Участници
 
Проектът включва организации от Естония, Малта, Испания, Италия, Хърватия, Северна Ирландия, Норвегия, Словения, Словакия, Литва, Обединеното кралство, както и всички страни на ЕС-27 и Турция. Участник от Норвегия е Educational and Psychological Advisory Centre (PPS) Karmoy. Участници от България няма.
Целева група на проекта са учениците от началните и средните училища.

Описание
 
Инициативата Flick the Switch е предизвикана от очевидната необходимост да се намалят енергийните загуби, предизвикани от практиката осветлението и електронните устройства и джаджи като преносими компютри, телевизори, игрови конзоли, DVD плейъри и т.н., да се оставят включени или в режим на готовност (stand by) когато не се използват. Това води до ненужно потребление на огромни количества енергия, която има опустошителен ефект върху околната среда по отношение на емисиите на CO2. Това поведение е довело до загуба на енергия между 30 и 45 милиарда вата.
 
Общата цел на проекта е да генерира информираност за енергийната ефективност и отговорност между европейските деца и младежи, като ги мотивира и им помага да приемат прости поведенчески действия като изключване на осветлението и електрическите уреди, когато те не са в употреба в училище и у дома. 
 
За да се постигне това, се провежда стимулираща общоевропейска кампания за енергийна ефективност сред основните и средните училища. Кампанията достига до приблизително 6933 начални и средни училища, 308 образователни борда в ЕС, Хърватия и Турция. Кампанията е свързана с конкретни действия на участващите училища и ученици. Дейностите за икономия на енергия в училищата и в домовете на учениците, чрез ефекта на доминото, са с положителни последици за енергийната ефективност и намаляване емисиите на СО2 с около 7245 тона. 
 
flick_the_switch2.jpg
Инструментите, които се използват за кампанията включват уебсайт с 3 специализирани секции за всяка целева група и набор от съпътстващи материали (калкулатор за консумация на енергия, учебни материали, игри, материали, интерактивни галерии и др.), всички насочени към стимулиране на участието в кампанията. Самата кампания стимулира и мотивира участието на училищата чрез разработването и провеждането на дейности и състезания между европейските начални и средни училища. Всички дейности са проектирани по такъв начин, че комуникацията между учители и ученици да бъде максимално ефективна. В същото време, учениците са насърчавани да споделят своите мнения и опит с ученици от други страни.
 
Разработен e набор от цветни и привлекателни герои на кампанията и промоционални материали, за да се стимулира участието на учениците и да се постигне търсения ефект. Помощни материали като плакати, стикери и брошури са предоставени за изтегляне от всички учители чрез сайта и "стартов пакет" с промоционални материали е изпратен в първите 200 училища в цяла Европа в началото на кампанията.
 
flick_the_switch3.jpg
Основно училище „St. Francis” в Cospicua, Малта печели състезанието Flick the Switch в групата на началните училища. Освен че участва в голям брой енергоспестяващи мероприятия, училище „St. Francis” също така подготвя специална книжка за оцветяване, свързани с енергията диалози в езиковите часове, специална игра-дама, песента "Заедно можем да спасим света”, чек-лист за ученически енергиен одит, както и различни изложби, екскурзии и публични обсъждания за родители и ученици.
 
Гимназията „MINTIES” от Вилнюс, Литва печели състезанието Flick the Switch сред средните училища. По време на проекта учениците не само спестяват енергия, но също така търсят информация за по-ефективни начини за спестяване на енергия, енергоспестяващи устройства, икономични крушки и алтернативни енергийни източници (вятър, слънчева енергия, хидро). Учениците повишават информираността си за отрицателните последици от загубата на енергия, разглеждат въпроси като въздействието на светлинното замърсяване и смог върху природата и след това споделят тази информация с други.

Линк
Тъй като проектът е завършен преди 4 години, уебстраницата му вече не е активна (www.flicktheswitch.eu).
Целева група: ученици от 15 до 21 г.
 
Дейности и резултати: 
 
  • Конкретни решения за енергийна ефективност и използване на ВЕИ за реални клиенти (местни бизнеси, НПО или общини)
  • 3 наръчника с указания на 8 различни езика, в това число и на български: "Guidelines for local coordinators – Setting up an educational energy project“; "Guidelines for teachers – Conducting energy projects in the classroom" and "General information on intelligent energy use" (for students) 
  • Website http://www.sieu.info  
 
Участници от България: Cooperation for Voluntary Service - Bulgaria (CVS-Bulgaria)
 
Координатор: IVN, Холандия
 
 

 

 

Целева група: ученици на възраст 3 – 15 години, учители и училищен персонал, родители

Дейности и резултати:

 

  • 15 % спад на консумацията на енергия
  • Осезателно включване на учениците и персонала – от „енергийни патрули” до училищната музикална група
  • Слънчеви колектори, тържествено открити от кмета на града, говорители от родителите, обществени събития, включително раздаването на листовки и банери и дни за обиколка на училището – пеша или с колела.

 

Описание: проектът стартира през 2010 г. под ръководството на учителя по география Мануела Коста и с участието на екип отдадени колеги. В началото на проекта са инсталирани слънчеви панели, точно срещу училището. Днес „бригади” за ток, вода и отпадъци, съставени от смесени екипи от деца от различни възрастови групи, патрулират в училище и докладват на учителите за своите находки. Всички в училището имат шанс да участват, а потреблението на енергия е намаляло с 15 % - един зашеметяващ резултат. Проектът се разшири и излезе от границите на училището към кварталната общност, с учебни „Дни на ходене пеша/колоездене”, както и със серия от кампании за повишаване на информираността. Най-интересна е групата за ударни инструменти, която буквално бие барабана за възобновяема енергия, заливайки с плакати и листовки улиците на града. Градският кмет бе толкова впечатлен, че посети училището, за да ги поздрави лично за усилията и да открие тържествено слънчевите панели. Родителите също имат ключова роля и много от тях идват, за да се говори за потреблението на енергия на работните им места. И това е резултат от усърдието на учениците, дори и три-годишните, които „лобират” у дома. За Мануела тази отдаденост започва от класната стая. Преподаването на устойчиво развитие като част от редовните учебни часове е от фундаментално значение. Организират се редовни посещения на фабрики и електроцентрали, които наистина мотивират децата. Те вземат много на сериозно смяната на ролите – учениците - учители и обратно. Общо 1000 са учениците, взели и участие в проекта и ги наричат „екологични пазители”.

Екип на проекта: 1000 ученика на възраст 3 – 15 години, 100 учителя и 40 души училищен персонал.

  

Целева група: ученици на възраст 16 – 18 години, учители и училищен персонал

Дейности и резултати:

10 % спад в потреблението на електричество, спестявайки 495 евро и 889 кг СО2; 6 % спад в потреблението на топлинна енергия, спестявайки 417 евро и 1214 кг СО2; похарчени 86 евро за сметка на спестени 912 евро.

Монтиране на отразяващи панели, изработени от алуминиево фолио зад радиаторите; уплътняване на прозорците с пяна; рециклиране и повишаване осведомеността за това сред учениците и родителите; по-енергийно ефективно използване на територията на училището.

Описание: учителят по икономика Хосе Мария Мескита предприе оригинален подход към неговия проект U4energy чрез позиционирането му в контекста на  настоящата икономическа криза в Испания и неблагоприятното й въздействие върху училищните бюджети. Той целеше повишаване информираността сред учениците за необходимостта от енергийна ефективност, но също така и да подобри тяхното разбиране за икономиката в практически план. Използвайки U4energy, той предаде по един много практичен начин идеята, че ресурсите не са безкрайни и помогна на учениците да си създадат икономически модели с реални данни, събрани чрез техните собствени измервания на енергия. За да определи ефективни решения за действия, класът най-напред идентифицира вероятните причини за загуба на енергия в сградата на училището. Опитите за набиране на средства чрез местния съвет и частни спонсори не бяха успели, затова с бюджет под 100 евро, класът се насочи към подход с евтини материали и промяна в поведението. Те откриха, че прозорците в училището са зле прикрепени, което води до загуба на топлинна енергия и ги запечатаха и уплътниха с полиуретанова пяна. Също така откриха и студени и топли участъци в същата сграда и приложиха интелигентни решения с помощта на алуминиево фолио с цел повишаване ефективността на радиаторите в училище. В течение на седем месеца класът използва измервателни инструменти за очертаване условията на отопление на сградата, като идентифицира най-топлите и най-студените зони. За да променят поведението и мисленето на другите ученици, те създадоха пъстра книжка, предлагаща съвети за пестене на енергия и подчертаваща безсмислените загуби на енергия. Проведоха се кампании за рециклиране – стотици касети с мастило и батерии бяха събрани и рециклирани, а много хартия и пластмаса бяха разпределени. Както може да се очаква от един икономически клас, проектът имаше ясна мисия и силни показатели, които сочат огромна възвръщаемост на инвестициите. За общата сума разходи от само 86 евро бяха спестени 912 евро. Потреблението на електроенергия спадна на 10 %, а разходите за отопление – 6 %.

Екип на проекта: 11 ученика на възраст 16 – 18 години и учител, разполагащ с подкрепата на училищния персонал за ремонтни дейности тип „направи си сам”, преводи, рециклиране и разпространение на информация.

 


 

 

Целева група: ученици на възраст 17 – 18 години и учители

Дейности и резултати:

Сътрудничество и включване на учениците от училището в извеждане на ключови концепции извън учебната стая и изучаване на техните практически приложения

Създаване на четири прототипа велосипеди, произвеждащи енергия. Два патента  и училищно пътешествие до Конго, където проектът ще се проведе в партньорската институция Мисия Бутембо. Изградени силни връзки с конгоанското училище.

Обсъдени многобройни въпроси от педагогическо, екологично и обществено значение.

Описание: за Алмериндо Капуани ангажирането на учениците да мислят за устойчивото развитие, енергийните източници и новите общества означава буквално тяхната мобилизация. Благодарение на Капуани, учениците и учителите от гимназията предприеха съвсем новаторски подход за разкъсване на омагьосания кръг от харчене на енергия и бедност: те изобретиха велосипед, който генерира енергия. Проектът е новаторски, динамичен и многопрофилен. Отчасти електроинженерство, отчасти технология, отчасти дизайн и отчасти филантропия, тази изключителна схема включва разработването от ученици на четири прототипа велосипеди, произвеждащи енергия, с която може да се зареди мобилен телефон, да се подострят работни инструменти, да се зареди лаптоп или да се концентрират слънчевите лъчи, които да се трансформират в електрически ток. Кметът на Колонела беше толкова впечатлен от силата и всеотдайността на училището, че одобри отпускането на 5 000 евро, с които ще се финансира три годишен проект за преподаване  в училище (в момента в процес на изграждане в Бутембо) за занаяти, където ще бъдат произведени още велосипеди. И в цялата провинция Терамо италианските „Енергийни велосипеди” продължават да имат вълнообразен ефект: регионалният борд за енергия ARAEN наскоро включи проекта в местен конкурс, а наградният фонд бе използван за създаване на „остров на енергията”. Околната среда като тема сега и интегрирана във всички учебни дисциплини в техническото образование в провинцията и концепцията „учене-как-се-прави” е вградена във всички лабораторни дейности.

Екип на проекта: ученици на възраст 17 – 18 години и учители.

U4energy – категория С – Най-добрата училищна кампания за енергийна ефективност

 


 

 

Целева група: ученици на възраст 16 – 17 години и учители

Дейности и резултати:

300 % намаляване консумацията на електричество в рамките за една година, със спестяване на 2100 евро. Променено поведение на учениците, а в някои случаи и на семействата.

Дейности, включващи набиране на средства, инсталиране на енергоспестяващи устройства, кампании за промяна на поведението на учениците и външни презентации

Описание: най-напред участниците в проекта поискаха съвет от външен експерт за най-големите консуматори на енергия и най-добрия начин за намаляване на тяхното потребление. Това помогна да се определят приоритетите и идентифицират правилните решения. Следващата стъпка бе да се справят с проблема с финансирането. Така че те предприеха действия за набиране на средства, като събиране на хартия и пластмаса и доброволни дарения от училищните власти и родителите. Това даде възможност на еко-клуба да замени обикновените крушки с нажежаема жичка с енергийно-ефективни и да сложи светлинни датчици и устройства, които изключват неизползваните светлини. Участниците в проекта също така инсталираха софтуер за автоматично изключване на компютрите. Следваща стъпка бе насочена към промяна в поведението на учителите, учениците и техните семейства. Екипът подготви листовки, видео и плакати за насърчаване на всички в училище да дадат своя принос в проекта. Те също представиха работата си на други училища на националното еко-изложение и по този начин разшириха своето послание и научиха нови неща от другите. Резултатът от цялото усилие е зашеметяващ – 300 % спад в потреблението на електроенергия в училище и нетни спестявания от 2100 евро в продължение на една година, което доказа, че дори в една стара сграда (училището е на 108 години), съгласуваните усилия могат да доведат до успех.

Екип на проекта: „Еко-клуб” от 15 – 20 ученика на възраст 16 – 17 години и 1 учител.

 


 

 

Целева група: ученици на възраст 8 – 15 години и учители

Дейности и резултати:

Замяна на LED крушки и стари електрически уреди от учениците; уведомяване на училищното ръководство за прегрети стаи; широка комуникационна кампания в училище със стикери, плакати и обяви по училищното радио за насърчаване на съзнателно поведение за околната среда

Еко уроци, специални събития с участието на родители и широката общественост, екологично информационна табло, песен, викторини и еко приказка

Участие в „часа на земята” и провеждане на анкети преди и след това, за да може да бъде оценен резултатът от действията

Описание: еко приказката, пъзелите и песента на базата на известна чешка песен, привлякоха интереса на по-малките ученици, а плакатите, съобщенията по училищното радио и анкетирането плениха вниманието на по-големите. Един от най-интересните аспекти на екипа бяха въпросниците преди започването и след завършването на кампанията. Преди кампанията участниците в проекта запитаха своите съученици как използват енергията и какви са техните енергийни навици. В края на кампанията те зададоха същия въпрос и така можаха да видят подобряването в поведението на съучениците си в пет области – използване на екологични форми на транспорт; ходенето пеша е добило популярност; през зимата проветрявали стаите си, спирали водата, докато си мият зъбите; намаляла употребата на найлонови торбички. Екипът успя да включи голям брой хора в своите дейности и доказателство за това е фактът, че живеещите в селото и околните села се включиха в „Часа на земята” по тяхна молба.

Екип на проекта: 10 ученика на възраст 8 – 15 години и 1 учител.

 


 

 

Целева група: ученици на възраст 15 – 16 години и учители

Дейности и резултати:

Бизнес консултиране на местния бизнес относно тяхното потребление на енергия, насърчавайки използването на алтернативни горива. Инсталиране на светлинни сензори, по-добри прозорци и нов бойлер

Спестявания, докладвани от организациите, които екипът посъветва: Хотел Анер спестява 45 000 евро годишно, а Хотел Хейс – 35 000 евро; Rockweii College спестява около 20 % (13 000 евро) годишно от разходите за отопление

Инициатива „Ден за ниска енергия”, която намали потреблението на енергия в училище с 40 % през този ден

„Нощ на енергийната осведоменост” с родители и членове на обществото

Електрическа кола за драйв тест, предоставена от Рено и модно ревю с рокли, изработени от рециклирани материали

Кампания „Изключи и излез” за насърчаване на хората да изключат устройствата си и да отидат да тичат

Описание: Оливия О‘Брайън, учител и шестте момичета забелязали, че в местния супермаркет са монтирани слънчеви панели и е закупен електрически ван за доставки и те решават да се обърнат към тях относно потреблението им на енергия. Последва лавинообразен ефект – момичетата започнаха проучване на алтернативните видове енергия и информираха още местни предприятия за енергийните и разходо-ефективни решения. Като резултат от действията на момичетата, местен търговец на гориво вече продава еко-брикети и слонска трева, заедно с въглищата и природния газ. Най-интересната част от проекта е „Нощта на енергийната осведоменост”. Модното шоу на момичетата, облечени в бляскави рокли от фолио, рециклирани платове и други устойчиви материали, привлече голяма тълпа. Както и електрическата кола, която отборът успява да убеди Рено да отпусне за тестово шофиране. Интересът към колата и подкрепата на учителката за проекта на нейните ученици беше толкова голям, че Съвета за Електроснабдяване даде на Оливия електрическа кола за лична употреба. Това предостави на нейните ученици, колеги и други, възможност да тестват електрическата кола и да научат повече за нея. За кампания „Изключи и излез” екипът беше подпомогнат от учителя по физическо възпитание, а учителят по изобразително изкуство помогна за създаването на рециклирани екипи за ревюто. По съвет на момичетата, дори директорката на училището се включи с изследване на котел за парно, който работи на биомаса.

Екип на проекта: 6 ученика на възраст 15 – 16 години и 1 учител.

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Търсене

www.ngogrants.bg

 
 
© 2019 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker