• English
 • Bulgarian 
Начало
Проектът
Резултати и дейности
Каталог
Полезни връзки
 
 
 
vizualizacia_uchilishte.jpg
Мониторинг на енергопотреблението 

Проверете енергопотреблението на училището (Sustain.no: Check the school’s energy use)

Енергиен мониторинг за активно обучение (основано на Sustain.no, елемент от the Active Learning project)

ЧЕТЦИ НА ВОДОМЕРИ В МАЛТА РАЗБИРАТ ИСТИНСКАТА РАЗЛИКА

Състезание Ecole Zero-Watt в Белгия, ИНИЦИАТИВА НА ОБЛАСТ ВАЛОНИЯ    

 

 
sustain_no.jpg
Sustain.no е образователен инструмент за устойчиво развитие, разработен и поддържан от норвежкия център за научно образование (Norwegian Centre for Science Education). Sustain.no представлява интернет сайт, който включва различни дейности с насоки за това как учениците могат да правят проучвания, да обсъждат и представят резултатите от тях. Когато резултатите са представени в мрежата, те са достъпни за другите да ги виждат.
Мрежата е създадена с цел да се улесни сътрудничеството между училищата, органите по опазване на околната среда, изследователски институти и неправителствени организации. Целта е да се даде възможност на училищата да намерят информация и да предоставят информация, която може да бъде полезна на други. 
 
sustain_scole.jpg
От 2007 до 2012 година Sustain.no съдържа дейността „Проверете енергопотреблението на училището” (Check the school’s energy use). Идеята е възникнала на основа на дейността на ученици в училище в Маклебаст, Норвегия, които са измервали консумацията на енергия и са търсили начини за пестене на енергия от 2001 година. Потреблението на енергия се е понижило с повече от 20% за четири години. Това е постигнато главно поради промяна в отношението в резултат на обучението.
 
 
Участници
 
В дейността „Проверете енергопотреблението на училището” участват много училища от Норвегия, Швеция, Словакия, Гърция, Дания, Румъния и други страни от Европа и извън нея. Активно е участието и на училища от България: “Свети Иван Рилски” (Варна), “Свети Патриарх Евтимий” (Варна), Първо начално училище "Св. Паисий Хилендарски" (Стара Загора), 129 ОУ "Антим I" (София), училище “Васил Априлов” (Варна), СОУ "Христо Смирненски" (Пловдив), “Стоян Михайловски” (Варна), СОУ “Пейо Яворов” (Варна), ОУ "Васил Априлов" (Бургас), Михаил Лакатник - еко клуб (Бургас), ОУ “Найден Геров” (Бургас), училище “Братя Миладинови” (Бургас), ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” (Пловдив), ОУ "Георги Бенковски" (Пловдив), “Елин Пелин” (Пловдив), СОУ “Васил Левски” (Пловдив), СОУ "Христо Проданов" – Карлово, “Петко Рачов Славейков” (Пловдив), “Георги Бенковски” (Пловдив), ОУ "Антон Страшимиров" (Бургас), “Михаил Лакатник” (Бургас).
 
Описание  
 
Целта на дейността „Проверете енергопотреблението на училището” е да помогне на учениците да осъзнаят значението на енергийната консумация на училището им, като проучат величината на енергийните разходи и температурата в училищните сгради. Допълнително, те могат да обсъдят дали са необходими мерки за енергоспестяване и да изпълнят мерки, които могат да бъдат приложени от самите ученици.  

Какво правят участващите ученици?
 
 • Отчитат потреблението на енергия в училището всяка седмица през цялата учебна година. Ако училището използва само електроенергия, отчитат се показанията на всички електромери. Ако се използва и друг вид енергия (нафта, топлоенергия, слънчева енергия и пр.), тя също трябва да се отчита, като се преизчислява в киловатчаса.
 • Изчисляват общото и специфичното енергопотребление на училището
 • Отчитат средната външна температура за всяка седмица
 • Отчитат влиянието на редовните и извънредните училищни дейности върху консумацията на енергия
 • Регистрират годишните резултати в единната база данни на Sustain.no (единната база данни вече не е активна)
 • Сравняват енергопотреблението с това в близките училища и училища в други страни
 • Предлагат мерки за намаляване на потреблението на енергия
 
consumption_per_week.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потенциални партньори на учениците в тази дейност могат да бъдат поддържащия персонал в училището, местното електроразпределително дружество, екологични неправителствени организации и др.
 
Материали 
 
Ръководство с детайлна информация и описание на метода за изпълнение на дейността ( Check the school.doc ) (на английски)  
 
Линк
 
 

 
 
“Активно обучение” е 3-годишен европейски проект за деца от 6 до12 годишна възраст с пълно наименование „Интегриране на активно обучение и енергиен мониторинг в училищните програми”. Проектът е частично финансиран от програма „Интелигентна енергия за Европа” на Европейската комисия. 

Участници
 
Проектът е изпълняван от януари 2006 до края на 2008 година от консорциум от 16 партньора, с координатор норвежката компания Norwegian Energy Efficiency Inc. и с участието на Енергийна агенция Пловдив от България. В проекта участват над 100 училища от страните-партньори.

Описание
 
Целта на проекта е чрез творческо и мотивационно обучение да промени навиците по отношение на енергийното потребление, което е един от аспектите на устойчивото развитие. 
 
Първият основен елемент на проекта “Активно обучение” е Енергиен мониторинг на училището, с който се цели не само да се повишат знанията на учениците, но и проектът да допринесе за краткосрочно и дългосрочно енергийно спестяване в училищата и жилищните сгради. 
 
В този проект терминът “енергиен мониторинг” означава седмично отчитане на консумацията на електрическа и топлинна енергия в училище и поставянето на тази информация на специално табло или плакат. Плакатът осигурява просто и ясно визуалното разбиране на енергийната консумация в сградата, как тя се променя и как може да бъде повлияна.
 
Енергийният мониторинг по проекта “Активно обучение” е основан на методологията на Sustain.no и използва същата он-лайн база данни за регистрация на данните. Предимството е, че подробни указания за извършване на тази дейност са преведени и достъпни на български език. 
През цялата учебна година учениците записват:
 
 • Седмичната енергийна консумация
 • Средната външна температура
 • Важни училищни прояви, които биха могли да повлияят на енергийната консумация (например, някой от класовете може да отсъства поради планирана екскурзия или пък през почивните дни училището да се използва за извънкласни дейности от малка група ученици).
 
Макар че проектът насърчава учениците да наблюдават енергийната консумация в училището за дълъг период, за предпочитане една година, допуска се и по-кратък срок за наблюдение. Препоръчително е мониторингът да се осъществява поне 12 седмици, като включва между 3 и 6 седмици от всеки сезон. Така може да се отразят значителните вариации на енергийната консумация през годината.

Материали

Енергиен мониторинг (Energy_Monitoring_Active_Learning.pdf ) - указания за извършване на енергиен мониторинг в училища от ученици

Линк

Енергийна агенция Пловдив http://www.eap-save.eu  

 

Целева група: ученици на възраст 5 – 11 години, учители и родители

Дейности и резултати:

 • 20 % спад в потреблението на енергия, установен от учениците след одитна кампания
 • Децата обръщат повече внимание на учебната програма заради енергийната тема
 • Слънчеви колектори, гост говорители, екскурзии извън училище, включително и посещение на център за складиране на отпадъци, игри, песни, изследователски проекти, занаяти, училищна оранжерия, външни ученически презентации, лобиране, телевизионни и радио предавания, рециклиране на батерии и кампания за пестене на хартия.

Описание: учениците, под ръководството на ръководителя на училището и координаторът на проекта, се присъединиха към сменящи се екипи от „одитори” и „детектори”, чиято роля беше да отчитат водомерите и електромерите два пъти дневно и да патрулират в училище с контролен списък, търсейки оставени да светят излишно лампи, капещи кранове или включени без нужда проектори и персонални компютри. Учениците използваха подобен контролен списък и за домашен одит. Голяма част от дейностите са извършени на територията на училището, които са в рамките на система за оценка и измерване на енергия., която дава възможност на учениците да видят ефекта от своите действия в конкретни измерения. Четенето на уроци по английски език, разбирането и разговорите бяха посветени на темата, а в часовете по математика децата изчисляваха размера на енергийното потребление от показанията на енергийния одит. Учителят по музика предложи на децата песни по темата за опазване на водните ресурси.  В училището бяха въведени слънчеви нагреватели за вода, както и енергийно спестяващи електрически крушки и плоски LED монитори. Тези мерки допринесоха за 20 % спад в потреблението на енергия, видим за учениците по време на одита.

Екип на проекта: цялото училище – 490 ученика на възраст 5 – 11 години, 40 учителя и 930 родителя.

 


 

Целева група: ученици на възраст 11 – 12 години и учители

Дейности и резултати:

 • 40 % намаляване консумацията на електричество в рамките на 3 месеца и силно въздействие върху поведението
 • Ученици от 6-ти клас – отговорни за одита и контрола на състезанието. Те посетиха периодично всеки клас в училището, за да обяснят от ученик на ученик своите открития и цели за подобряване

Описание: чрез постоянно наблюдение на енергийната консумация в сградата с помощта на ватметри, термометри и луксметри, предоставени от Zero Watt и прилагайки разумните съвети на енергийния консултант, учениците постигат огромното 40% намаление на потреблението на електричество в продължение само на 3 месеца. Ключът към успеха бе непрекъснатото насърчаване, давано в партньорската комуникация в рамките на училището. Една основна група от 25 мотивирани ученика се увери, че всички 250 посетители на училището са разбрали, че контролиране нивото на консумация на електроенергия е колективна кауза. Трансформацията в поведението на учениците е трайна – светлините на училището и машините са изключени, а преди това много често са оставяни включени. В резултат спечелване на състезанието, училището днес е добре оборудвано с фотоволтаични панели за улавяне на слънчевата енергия и прозорци Velux, които позволяват на учениците да работят на естествена светлина. Също така, благодарение на талони за отстъпка, предоставени от спонсора на състезанието, предстои да бъдат сменени, или вече са сменени, LED тръбите на неоновото осветление.

Екип на проекта: 25 ученика на възраст 11 – 12 години, 3-ма учителя и директорът на училището.

 

 
 

 
 
 
 
 

Търсене

www.ngogrants.bg

 
 
© 2019 Euro Perspectives Foundation
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
eXTReMe Tracker